Bijzonder uitstel belastingbetaling coronacrisis

Bijzonder uitstel belastingbetaling vanwege de coronacrisis aanvragen of verlengen. Veel ondernemers zijn als gevolg van de coronacrisis in financiële nood gekomen. Vanuit de overheid worden allerlei maatregelen genomen om hen te helpen. Zo kan ook bijzonder uitstel van belastingbetaling vanwege de coronacrisis bij de belastingdienst worden aangevraagd.

Wanneer uitstel van betaling aanvragen bij de fiscus?

Wanneer u door financiële problemen die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis niet aan uw betalingsverlichtingen kunt voldoen, dan kunt u bijzonder uitstel bij de fiscus vragen. Wilt u bijzonder uitstel aanvragen voor het laatste kwartaal van 2020, dan dient u dat uiterlijk op 1 oktober 2020 te doen. Ontvangt u momenteel al bijzonder uitstel, dan kunt u dat uiterlijk op deze datum met 3 maanden verlengen.

Hoe gaat het verder na de periode van bijzonder uitstel?

Wanneer uw bijzonder uitstel ten behoeve van belastingbetaling per 1 oktober afloopt en u vraagt geen verlenging aan, dan moet u weer aan uw belastingverplichtingen voldoen.

Vooralsnog eindigt het bijzondere uitstel sowieso voor iedere ondernemer op 1 januari 2021. Vanaf die datum dient u de openstaande belastingaanslagen waarvoor uitstel werd verleend, te gaan afbetalen. In totaal krijgt u daar 2 jaar (tot 1 januari 2023) de tijd voor. In beginsel lost u de betalingsachterstand lineair af, dus met maandelijks hetzelfde bedrag. Extra aflossen mag altijd.

Denkt u de belastingverplichtingen in 2021 nog altijd niet opnieuw te kunnen voldoen? In dat geval kunt u in 2021 geen uitstel van belastingbetaling meer aanvragen. Wel kunt u dan conform de gebruikelijke regels uitstel van belastingbetaling proberen overeen te komen met de belastingdienst of een betalingsregeling op maat afspreken.

Beperkte invorderingsrente in 2021

De rente die betaald moet worden wanneer een aanslag niet op tijd kan worden voldaan, bedraagt tot en met 31 december 2021 0,01%. Lost u dus uw achterstallige schulden aan de fiscus in 2021 helemaal af, dan weet u zeker dat uw bijzonder uitstel nauwelijks tot extra rentekosten zal leiden.

Let op! Bijzonder uitstel geldt niet voor nieuwe betalingsverplichtingen

Ontstaan direct na afloop van het bijzonder uitstel nieuwe verplichtingen t.a.v. belastingbetaling, dan moet u die gewoon direct voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor verplichtingen die per 1 januari 2021 ontstaan over het 4e kwartaal van 2020 of de maand december 2020.

De belastingdienst houdt u op de hoogte

De belastingdienst heeft toegezegd ondernemers grondig schriftelijk te zullen informeren over onder andere:

  • De deadlines voor het aanvragen van bijzonder uitstel;
  • De hoogte van openstaande belastingschulden;
  • De voorwaarden van getroffen betalingsregelingen alsmede de maandbedragen die vanaf 2021 moeten worden voldaan.

Ook wanneer de coronacrisis verergert en nieuwe financiële maatregelen noodzakelijk zijn, zal de belastingdienst dit aan u communiceren. Heeft u bijzonder uitstel aangevraagd omdat u niet aan uw verplichtingen ten behoeve van belastingbetaling kunt voldoen? Hou uw brievenbus dan in de gaten.

 

Hut Accountants staat u bij

Hut Accountants beschikt over diverse specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft over de mogelijkheden omtrent bijzonder uitstel van belastingbetaling vanwege de coronacrisis. Wij adviseren u hier graag over. Wij kunnen u onder andere van een modelbrief t.b.v. het aanvragen van bijzonder uitstel voorzien. Ook van reguliere uitstelmogelijkheden hebben wij veel kennis.