Bezwaar tegen naheffingsaanslag loonheffingen in 2023 vereenvoudigd

"Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Deze slogan van de Belastingdienst werd reeds in de jaren ‘90 van de vorige eeuw bedacht. Inmiddels wordt deze niet meer actief door de Belastingdienst gebruikt. Toch is er op dit vlak goed nieuws te melden, want de mogelijkheid van bezwaar tegen een naheffingsaanslag loonheffingen wordt in 2023 weldegelijk vereenvoudigd.

Wat is een naheffingsaanslag loonheffingen?

Een naheffingsaanslag loonheffingen is een aanslag waarin de fiscus het definitief te betalen bedrag van loonbelasting of premies vaststelt. Daarnaast worden in deze aanslag al naar gelang de situatie waarvan sprake is, ook andere zaken vastgesteld zoals het eventuele bedrag aan te betalen belastingrente en een eventueel te betalen boete. U ontvangt deze naheffingsaanslag loonheffingen dus wanneer uw organisatie te weinig of te laat de loonheffingen heeft afgedragen.

Wat wordt er vereenvoudigd?

Het is de plicht van de werkgever om zorgvuldig te onderzoeken of de door de belastingdienst opgelegde naheffingsaanslag correct is. Is dat volgens u als werkgever niet het geval, dan kunt u bezwaar maken. Tot voorheen was het procedureel noodzakelijk om bezwaar aan te tekenen tegen alle afzonderlijke aspecten van de naheffingsaanslag, waaronder te betalen rente en boetebedragen. Vanaf 2023 wordt de ontvangst van uw bezwaar door de belastingdienst echter automatisch beschouwd als bezwaar tegen alle aspecten van de naheffingsaanslag. Dat scheelt de nodige procedurele rompslomp.

Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen heeft u nog altijd de mogelijkheid tot een juridisch beroep op afwijzing van uw bezwaar. Daarvoor geldt vanaf 2023 ook dat ieder beroep wordt beschouwd als een beroep op alle elementen van de afwijzing op het bezwaar.

Belastingrente over maximaal 10 weken na ontvangst verzoek

In sommige gevallen is het raadzaam om de Belastingdienst zelf te verzoeken om een naheffingsaanslag loonheffingen aan u op te leggen. Ook kunt u in geval van een foutieve aangifte loonheffingen een correctiebericht verzenden waardoor de Belastingdienst ook een naheffingsaanslag zal opleggen. Al naar gelang de omstandigheden krijgt u daarbij te maken met de plicht om belastingrente te betalen over het te weinig betaalde bedrag.

Door drukte bij de Belastingdienst duurt de afwikkeling van een verzoek of correctiebericht nogal eens langer dan gebruikelijk. Vanaf 2023 zal de Belastingdienst de te betalen belastingrente berekenen over maximaal 10 weken, volgend op de datum van uw verzoek of correctiebericht. Duurt de afhandeling langer dan wordt na die termijn dus geen belastingrente meer aan u in rekening gebracht.

Hut Accountants: expert in loonadministratie

Op het gebied van loonadministratie gaat wel eens iets verkeerd, zoals bij de periodieke aangifte loonheffingen. Dan is het prettig dat u met Hut Accountants een partner in de hand kunt nemen die alles weet ten aanzien van salarisadministratie, belastingadvies en accountancy. De afwikkeling van vrijwel al uw financieel-administratieve processen wordt voor u door ons sterk vereenvoudigd.

Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.