Betaling belastingschulden door coronacrisis versoepeld

Veel ondernemingen hebben een belastingschuld opgebouwd tijdens de coronacrisis. Met de terugbetaling moet binnenkort worden begonnen. Om hen tegenmoet te komen wordt de betalingsregeling daartoe echter versoepeld.

Betaling belastingschulden door coronacrisis

Vanaf 2020 heeft menig bedrijf te kampen gekregen met belemmerende coronamaatregelen. Om ondernemers financiële lucht te geven, heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Een van de mogelijkheden betrof die van bijzonder belastinguitstel. Dit uitstel kon tot het einde van kwartaal 1 van 2022 worden aangevraagd. De terugbetaling van de uitgestelde belastingschuld dient vanaf 1 oktober 2022 aanstaande plaats te vinden in maximaal 5 jaar tijd.

Een kleine 300.000 ondernemers heeft met elkaar een bedrag van 20 miljard euro aan uitgestelde belastingschulden openstaan. In de politieke financiële begroting wordt er overigens rekening mee gehouden dat bijna één derde daarvan nooit zal worden voldaan.

Wat houdt de versoepeling betaling belastingschulden in?

Veel bedrijven met een levensvatbare en in beginsel gezonde bedrijfsvoering, ervaren toch problemen met de aflossing van de tijdens de coronacrisis uitgestelde belastingschuld. Om hen meer flexibiliteit te geven, overweegt het kabinet diverse versoepelingen ten aanzien van de terugbetaling.

Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om de aflossing per kwartaal in plaats van op maandelijkse basis te verrichten. Zo kan de liquiditeit beter gewaarborgd worden. Daarnaast kan de aflossing tijdelijk opgeschort worden, om de achterstand in een latere periode vervolgens versneld in te lopen.

Hoe aanspraak maken op deze versoepeling?

Wil ook uw bedrijf aanspraak maken op de versoepeling ten aanzien van betaling van belastingschulden door de coronacrisis? In dat geval moet u een schriftelijk verzoek indienen waarin u dat kenbaar maakt. Onderbouw hierin welke extra ruimte u nodig heeft en waarom.

Een voorwaarde voor aanspraak is dat u belastingverplichtingen die na de periode van bijzonder uitstel zijn ontstaan, netjes voldoet en blijft voldoen.

Deze maatregelen zijn erop gericht om het kaf van het koren te scheiden en ervoor te zorgen dat enkel levensvatbare bedrijven toekomstig bestaansrecht houden.

Hulp nodig van Hut Accountants?

Onze medewerkers op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie hebben zeer directe lijnen met de overheid en de belastingdienst in het bijzonder. Zij ondersteunen u graag bij het indienen van een schriftelijk verzoek om de betaling van belastingschulden door de coronacrisis binnen de bestaande mogelijkheden te versoepelen.