Beperkte beloning meewerkende partner toch fiscaal aftrekbaar?

Voor wie een eenmanszaak exploiteert en zijn of haar partner laat meewerken in het bedrijf, zijn er diverse opties om de beloning van die partner te regelen. In sommige gevallen is de beloning voor de meewerkende partner echter niet fiscaal aftrekbaar van de winst uit onderneming.

De meest eenvoudige vorm van beloning heet ‘de meewerkaftrek’. Dit houdt in dat je een percentage mag aftrekken van de winst. Des te meer uren de partner meewerkt, des te hoger dit percentage is. Er geldt wel een minimum van 525 uren voor de meewerkende partner. Een andere mogelijkheid is dat aan de partner een beperkte beloning wordt uitbetaald. Een beperkte beloning is niet groter dan € 5.000. De werkelijke beperkte beloning is dan t.o.h. niet fiscaal aftrekbaar van de winst maar wel de meewerkaftrek.

De meewerkaftrek is dus afhankelijk van het aantal meegewerkte uren en bovendien van de hoogte van de winst. Geen winst betekent dan ook geen meewerkaftrek. En dat terwijl de verstrekte beloning dus toch kan oplopen tot bijna € 5.000. Het voordeel is overigens wel dat de partner over de daadwerkelijk genoten beperkte beloning ook geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Beperkte beloning meewerkende partner: veranderingen lijken ophanden

Als gevolg van een actuele juridische casus adviseert de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad de Raad om de daadwerkelijke beperkte beloning tot € 5.000 ook geheel fiscaal aftrekbaar te maken. Wanneer anderen dan de partner van de ondernemer een beloning van minder dan € 5.000 ontvangen, is die beloning immers ook gewoon 100% fiscaal aftrekbaar van de ondernemingswinst. Dergelijke adviezen worden door de Hoge Raad dikwijls gevolgd. Maar het is nog even afwachten op de uitspraak.

Als de vergoeding aan de partner meer dan € 5.000 bedraagt, wordt dit in de huidige situatie ook al niet gezien als ‘beperkte beloning’. Een vergoeding van dergelijke omvang is zonder meer volledig fiscaal aftrekbaar. De partner betaalt dan overigens wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Oplossing: formele arbeidsovereenkomst opstellen

Een manier om iedere beloning aan de partner ongeacht de omvang daarvan sowieso fiscaal aftrekbaar te maken, is door een formele arbeidsovereenkomst met hem of haar af te sluiten. De partner heeft dan gelijke rechten (en plichten) als eventueel overig personeel.

Exploiteert u een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap dan gelden weer andere criteria. Welke mogelijkheid voor u en uw meewerkende partner dan het meest gunstig is, is afhankelijk van allerlei specifieke aspecten waaronder overige inkomsten van de partner.

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij adviseren u graag t.a.v. de beste keuze over hoe fiscaal om te gaan met een al dan niet beperkte beloning voor uw meewerkende partner.

Neem contact op zodat wij u vrijblijvend van advies kunnen voorzien over deze en andere financiële en fiscale aspecten.