Bent u werkgever? Dit zijn in 2023 de 5 grootste veranderingen voor u

Een nieuw kalenderjaar voor u en uw personeel. Bij Hut Accountants wensen we u alle goeds voor het komende ondernemingsjaar. Daarnaast sommen we graag de grootste veranderingen op waar u als werkgever in 2023 mee te maken kan krijgen.

5 grote veranderingen waar u als werkgever in 2023 mee te maken kan krijgen

De veranderingen waar u als werkgever in 2023 mee te maken krijgt variëren van thema’s als werkkostenregeling tot reiskosten- en thuiswerkvergoeding en meer. Hierna vindt u een overzicht.

1. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Bij toenemende inflatie en dus dalende koopkracht krijgen werkgevers het komende jaar binnen de werkkostenregeling meer ruimte om hun medewerkers financieel te compenseren. De vrije ruimte over een totale loonsom tot € 400.000 wordt namelijk tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3% (2024: 1,92%). Boven dat bedrag blijft de huidige vrije ruimte gehandhaafd op 1,18 procent.

2. Extra financiële ruimte d.m.v. eindejaarsuitkering of dertiende maand

Keert u als werkgever een eindejaarsuitkering of dertiende maand uit in 2023? In dat geval kan het brutobedrag daarvan worden verlaagd. Dit verlagingsdeel kan vervolgens onbelast aan werknemers worden uitbetaald, bijvoorbeeld in de vorm van ‘energiekostenvergoeding’. Hierdoor neemt het inkomen waarop het recht op toeslagen voor de werknemer wordt gebaseerd, niet toe.

3. Veranderingen in premies werknemersverzekeringen in 2023

De veranderingen in premies voor werknemersverzekeringen in 2023 hebben net als altijd een gedifferentieerd karakter en zijn onder meer afhankelijk van het type arbeidscontract en de omvang van de loonsom.

Het maximumbedrag waarover in 2023 premies worden betaald, stijgt fors van € 59.706 naar € 66.956. Of men als werkgever in 2023 per werknemer meer of minder premies betaalt, hangt af van de omvang van het brutoloon per maand van die werknemer.

4. Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog en extra administratieve lasten

De thuiswerkvergoeding gaat omhoog van € 2,00 naar € 2,15 per gewerkte thuiswerkdag of een gedeelte daarvan in 2023. Goed nieuws voor werknemers die van en naar hun werk reizen. Want het bedrag dat werkgevers onbelast mogen vergoeden voor reiskosten wordt van € 0,19 verhoogd naar € 0,21 per kilometer.

T.a.v. dit laatste aspect moeten werkgevers die meer dan 100 werknemers in dienst hebben rekening houden met extra administratieve lasten vanaf medio 2023 m.b.t. de kilometrage. Om de CO2-uitstoot te beperken, moeten dergelijke werkgevers namelijk alle werkgerelateerde kilometers gaan rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze registratieplicht geldt voor zowel de woon-werkkilometers als alle overige zakelijke kilometers. Het is verplicht om onderscheid te maken naar type vervoer, bijvoorbeeld met de auto, d.m.v. het OV of per fiets.

5. Invoering nieuwe wet: “werken waar je wilt”

Vanaf 2023 regelt de wet “werken waar je wilt” dat men als werknemer een verzoek kan indienen waarin om een wijziging van de arbeidsplaats wordt verzocht. Dit biedt werknemers de mogelijkheid om naar wens meer thuis te werken (mits binnen de EU). Ook wordt het zo mogelijk voor werknemers om te verlangen om wekelijks één of meer dagen op een andere bedrijfslocatie te mogen werken.

Wordt door de werkgever met succes een gemotiveerd beroep op de redelijkheid en billijkheid ingediend, dan kan het verzoek van de werknemer worden afgewezen.

Hut Accountants helpt u mee te bewegen

Bij Hut Accountants helpen we u om aan alle verplichtingen van het werkgeverschap te kunnen voldoen. Onze specialisten binnen de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie zijn dan ook uitstekend op de hoogte van de actuele mogelijkheden en verplichtingen.

Neem gerust contact op met een van hen.