Belastingzaken regelen nadat iemand is overleden

Een overlijden is ten eerste een trieste aangelegenheid. Het legt een groot emotioneel beslag op de nabestaanden. En dat terwijl er in zo’n periode ook zoveel geregeld moet worden. Zeker wanneer iemand onverwacht is overleden, kan er daarbij ook nog eens sprake zijn van een behoorlijke mate van complexiteit. Zo moeten nabestaanden onder andere diverse belastingzaken regelen nadat iemand is overleden.

Welke belastingzaken moeten nabestaanden regelen nadat iemand is overleden?

De te regelen belastingzaken hangen vanzelfsprekend af van de fiscale situatie waarin de overledene verkeerde. Was een overledene ondernemer of ZZP’er, dan deed hij voorheen wellicht zijn Btw-aangifte zelf door middel van DigiD. Nabestaanden zullen er al snel tegenaan lopen dat het niet mogelijk is om dit met de DigiD van de overledene te doen. Dat is namelijk verboden. Het is een van de voorbeelden van hoe het regelen van belastingzaken nadat iemand is overleden, voor behoorlijk wat moeilijkheden kan zorgen.

De fiscus denkt gelukkig wel met u mee

De Belastingdienst is er zich gelukkig van bewust dat het hier delicate aangelegenheden betreft en dat het op zijn plaats is om nabestaanden zoveel mogelijk te ondersteunen en te ontlasten. De afgelopen jaren zijn er daarom diverse maatregelen genomen om het regelen van belastingzaken nadat iemand is overleden, te vereenvoudigen. Er is zelfs een speciale ‘BelastingTelefoon voor Nabestaanden’ op telefoonnummer 0800-2358354 opgericht, waar u terecht kunt met al uw vragen.

Machtiging regelen voor het doen van belastingaangifte

Via deze ‘BelastingTelefoon voor Nabestaanden’ kan men onder andere een afspraak maken ten kantore van de belastingdienst in uw regio. Tijdens die afspraak kan dan een machtiging worden geregeld om de belastingzaken van de overledene digitaal af te kunnen handelen. Dat houdt in dat de nabestaande met behulp van de eigen DigiD, de belastingzaken van de overledene alsnog digitaal kan regelen.

Diverse initiatieven zijn in ontwikkeling

Op dit moment kan het regelen van de belastingzaken door nabestaanden wanneer iemand is overleden nog tamelijk omslachtig zijn. De Belastingdienst bepaalt momenteel of en hoe de procedures verder kunnen worden vereenvoudigd, zonder dat dit ten koste zal gaan van o.a. de fraude- of foutgevoeligheid. Een beoogde verbetering is bijvoorbeeld dat men een mogelijkheid wil ontwikkelen om de machtiging ook zonder persoonlijk (fysiek) bezoek aan de balie af te kunnen geven. Tot dusverre is dat helaas nog niet mogelijk.

Ook andere overheid gerelateerde uitvoeringsinstanties onderzoeken de mogelijkheid om het proces integraal te kunnen versoepelen en werken daarin samen. Zo is er inmiddels een mogelijkheid gerealiseerd voor instanties om bij het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis te kunnen raadplegen of iemand daadwerkelijk is overleden. Dat zorgt ervoor dat nabestaanden niet langer bewijslast hoeven aan te voeren in de vorm van een formele, confronterende akte van overlijden.

Ook verbeterde online informatievoorziening

Sinds enige tijd bevat het online ondernemersplein, een initiatief van de KvK, een specifieke pagina met een stappenplan t.a.v. te regelen zaken van een overleden ondernemer. Hier wordt u stapsgewijs aan de hand genomen in het proces. Een van de 8 stappen geeft antwoord op de vraag welke belastingzaken nabestaanden moeten regelen nadat een ondernemer is overleden.

En gelukkig: Hut Accountants is er ook nog

Wij kunnen ons goed voorstellen dat, hoe eenduidig de door de belastingdienst aangereikte informatie ook is, u als nabestaande toch problemen ervaart t.a.v. te regelen belastingzaken en andere aspecten na iemands overlijden. Gelukkig hebben onze professionals binnen de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie veel kennis van de specifieke fiscale procedures omtrent iemands overlijden. Bij hen kunt u altijd vrijblijvend terecht met uw vragen.