Belastingvrij schenken aan kinderen, kleinkinderen en derden kan door uw schenkingen te spreiden. Neem contact op met Hut accountants voor advies.

Dit jaar nog belastingvrij schenken of niet? Schenkbelasting bedraagt minimaal 10% maar er zijn vrijstellingen. Jaarlijks kunt u onder bepaalde voorwaarden een bedrag belastingvrij schenken. Aan wie en onder welke voorwaarden leest u in dit artikel.

Belastingvrij schenken aan uw (klein)kinderen

Vanzelfsprekend wordt er door mensen vooral veel geschonken aan kinderen en kleinkinderen. Per kind kan jaarlijks (per kalenderjaar) in totaal € 5.428 belastingvrij worden geschonken. Het bedrag dat u belastingvrij mag schenken per kleinkind bedraagt € 2.173 per kalenderjaar. Deze vrijstelling geldt ook voor schenking aan iedere andere willekeurige derde.

Natuurlijk kunt u ook hogere bedragen schenken. Over de schenking boven de vrijstelling betaalt uw kind tot een bedrag van € 124.726, 10% schenkbelasting. Over het meerdere van de schenking is 20% belasting verschuldigd. Kleinkinderen betalen boven de vrijstelling tot € 124.726 18%, belasting. Daarboven is door hen 36% schenkbelasting verschuldigd.

Door het bedrag dat u wilt schenken aan uw kinderen of kleinkinderen te spreiden, kan belastingheffing worden voorkomen. Wanneer u een kind ineens € 20.000 schenkt, dan is het kind € 1.457 aan schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u gedurende 4 jaar achter elkaar € 5.000, dan is het geschonken bedrag belastingvrij.

Extra belastingvrijstelling bij schenken voor studie of huis

Er zijn een aantal gevallen waarin het mogelijk is om hogere bedragen belastingvrij te schenken:

  • Als uw kind in de leeftijd van 18 tot 40 jaar is, kan eenmalig een bedrag van € 26.040 in hetzelfde kalenderjaar belastingvrij worden geschonken;
  • Wanneer dit bedrag door uw kind (18 - 40 jaar) zal worden gebruikt voor het volgen van een dure studie (minimaal € 20.000) dan bedraagt het belastingvrij te schenken bedrag zelfs € 54.246;
  • Gebruikt het kind (18 – 40 jaar) het bedrag voor het kopen of verbouwen van een eigen woning dan ligt de vrijstelling zelfs op € 102.010.

Deze laatste optie (belastingvrij schenken met betrekking tot eigen woning) geldt ook voor derden en voor uw kleinkinderen mits de ontvanger in de leeftijdscategorie 18 – 40 jaar valt.

De vrijstelling voor belastingvrij schenken aan derden is € 2.173, hetzelfde als in geval van een schenking aan een kleinkind. Boven dat bedrag betaalt een derde echter een belastingtarief van 30% tot een bedrag van € 124.727. Daarboven is een tarief van 40% van toepassing.

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van schenkbelasting?

Wilt u een bedrag schenken dat niet volledig belastingvrij is: de verkrijger dient de verschuldigde belasting aan de fiscus in beginsel te betalen. Hij of zij dient, indien de schenking hoger is dan de belastingvrije drempel, altijd de aangifte schenkbelasting te doen. Dat voelt voor u als schenker natuurlijk een beetje wrang. U kunt er daarom voor kiezen om het te betalen bedrag aan schenkbelasting, extra mee te schenken. Het is bovendien mogelijk voor de ontvanger om in de aangifte schenkbelasting aan te geven dat u als schenker de schenkbelasting zult betalen. In dat geval wordt zelfs de aanslag voor de schenkbelasting naar de schenker gestuurd. De ontvanger is en blijft wel aansprakelijk voor de betaling van de schenkbelasting.

Snel nog belastingvrij schenken in 2019?

Wanneer u een bedrag wilt schenken en de schenkbelasting wilt beperken of zelfs geheel vermijden, dan is het mogelijk om nog een bedrag te schenken in 2019. Een vervolgschenking kunt u dan al binnen een maand (vanaf januari 2020) verrichten. Door het schenken van bedragen te plannen, kunt u de schenkbelasting beperken en ontvangers maximaal van uw schenking laten profiteren.

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u overweegt om in 2019 nog een bedrag belastingvrij te schenken. Wij adviseren u graag.