Belastingrente voorkomen of besparen in geval van erfbelasting

Bent u erfgenaam, dan is het mogelijk om te besparen op te betalen belastingrente door de belastingdienst op tijd te verzoeken om u een voorlopige aanslag erfbelasting op te leggen. Hut Accountants legt graag uit hoe dat werkt.

Waarom belastingrente?

Soms duurt het enige tijd voordat u de fiscus van alle juiste informatie kunt voorzien om u een aanslag op te kunnen leggen. Mogelijk was u echter al eerder belastingplichtig. Belastingrente is dan ook een invorderingsrente die wordt berekend op belastingbedragen die de belastingplichtige vanaf een bepaald moment verschuldigd is aan de Nederlandse belastingdienst. Anno 2022 bedraagt het belastingrentepercentage 4%.

Bent u erfgenaam in een overlijdenskwestie, dan gaat de belastingrentetermijn 8 maanden na het overlijden van start. Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere gevallen die leiden tot de verschuldigdheid van erfbelasting. Deze belastingrentetermijn stopt vervolgens op de dag vóór de datum waarop de aanslag invorderbaar wordt.

Belastingrente besparen

In geval van erfbelasting wordt de grondslag voor belastingrente gevormd door het te betalen bedrag aan erfbelasting. Op deze heffingsgrondslag moet echter door de fiscus het reeds betaalde bedrag ten aanzien van een eventuele voorlopige aanslag, in mindering worden gebracht. Ook in geval van een eventuele bezwaarprocedure leidt dit tot een vermindering van de heffingsgrondslag voor de berekening van de belastingrente.

Door de belastinginspecteur te verzoeken om een aanslag erfbelasting op te leggen of door zelf een aangifte erfbelasting in te dienen, wordt de totale belastingrentetermijn bovendien verkort tot maximaal 19 weken in het uiterste geval. Voorwaarde daarbij is dat de fiscus de aanslag conform het verzoek of de aangifte berekent.

Belastingrente voorkomen

Het is ook mogelijk om geheel te voorkomen dat de fiscus belastingrente over verschuldigde erfbelasting na een overlijden berekent. De aangifte erfbelasting dient daartoe binnen de genoemde termijn van 8 maanden te worden ingediend. Tevens kan men de belastinginspecteur verzoeken om een aanslag op te leggen. De belastingdienst dient daartoe de aanslag echter wel volstrekt conform de aangifte of het verzoek op te leggen.

Is er sprake van verschuldigde erfbelasting naar aanleiding van een sterfgeval in de jaren 2017 tot en met 2020, dan zal de fiscus sowieso geen belastingrente in rekening brengen. De belastingrente t.a.v. erfbelasting is m.b.t. deze jaren opgeschort als gevolg van automatiseringsproblemen.

Heeft u hulp nodig?

Verwacht u als erfgenaam erfbelasting te moeten betalen en heeft u daar vragen over? Onze accountants en fiscaal adviseurs hebben veel affiniteit met deze complexe materie. Ook op andere vlakken t.a.v. erfrecht beschikken zij bovendien over veel relevante kennis.

De medewerkers van Hut Accountants staan voor u klaar.