Bedrijfswaarde bij verkoop van uw onderneming

Bent u van plan om uw bedrijf te verkopen en bent u benieuwd naar de waarde ervan? Of wilt u juist een onderneming overnemen? Gebruik dit artikel van Hut Accountants om de bedrijfswaarde bij verkoop van uw onderneming te bepalen.

Welke factoren bepalen de bedrijfswaarde bij verkoop van uw onderneming?

Er zijn verschillende aspecten die van invloed zijn op de bedrijfswaarde van uw onderneming. Door verschillende zaken in ogenschouw te nemen op basis van het verleden, het heden en de toekomst, kan de waardering van de bedrijfswaarde een andere uitkomst krijgen.

Intrinsieke waarde plus goodwill

Het bepalen van de intrinsieke bedrijfswaarde van de onderneming is relatief simpel. De waarde wordt daarbij berekend als het verschil tussen de activa en de schulden op dit moment. Om dat te bepalen dient een recente balans opgesteld te worden. Wanneer de actuele waarde, bijvoorbeeld van zakelijk vastgoed, essentieel afwijkt van de boekwaarde, kan het wel noodzakelijk zijn om deze activa te herwaarderen.

Hier bovenop wordt dikwijls een bedrag aan goodwill geschat. Dat  bedrag zegt iets over de toekomstige winstverwachtingen en dat wordt bepaald op basis van kwalitatieve criteria, zoals de waarde van het klanten- en personeelsbestand, het opgebouwde imago, etc.

Branche gerelateerde criteria

Onderneemt u in een specifieke branche, dan zijn daarin dikwijls bepaalde standaarden gebruikelijk die bepalend zijn voor de bedrijfswaarde bij verkoop van uw onderneming. Binnen de horeca hanteert men bijvoorbeeld als verkoopprijsindicatie veelal een 2-tal vuistregels:

  • 4 tot 5 keer de nettowinst op jaarbasis van het horecabedrijf.
  • Verkoopwaarde is jaaromzet. Hierop wordt dikwijls afhankelijk van gevoelsmatige factoren nog eens een vermenigvuldigingsfactor die varieert tussen 0,8 tot 1,2 op losgelaten.

Doe onderzoek en bepaal de vuistregel voor het bepalen van de bedrijfswaarde in uw branche. Brancheorganisaties kunnen daarbij vaak helpen. Ook een branchespecialistisch adviseur, bijvoorbeeld een horecaspecialist, kan u hierin dikwijls bijstaan.

De DCF-methode

Kunt u de toekomstige cashflow van uw bedrijf redelijk goed in beeld brengen? Kunt u goed onderbouwen welke omzetverwachtingen de komende jaren van kracht zijn en welke investeringen noodzakelijkerwijs moeten worden gedaan? In dat geval kunt u de bedrijfswaarde bij verkoop van uw onderneming ook (laten) bepalen op basis van de Discounted Cashflowmethode (DCF). Deze netto contante waarde methode bepaalt de actuele waarde op basis van verwachte toekomstige kasstromen en verdisconteert die naar een totale, huidige actuele waarde.

Koehandel of exacte wetenschap?

Hoewel bovenstaande methoden goede aanknopingspunten bieden om de waarde van uw (een) onderneming te onderbouwen, is de waarde die u ervoor krijgt of betaalt sterk afhankelijk van persoonlijke inschattingen. Anders dan bij waardebepaling van een woning, is er vaak weinig concreet vergelijkingsmateriaal beschikbaar.

Vanwege het subjectieve karakter zijn goede onderhandelaars dus in het voordeel. Bent u zo’n onderhandelaar, schroom dan niet om een hogere bedrijfswaarde bij verkoop van uw onderneming te rekenen of om af te dingen. De uitkomsten van de diverse berekeningen bieden u in elk geval houvast.

Hut Accountants biedt hulp bij bedrijfswaardebepaling

Heeft u hulp nodig bij het berekenen en onderbouwen van de bedrijfswaarde op basis van een van bovenstaande methoden? De medewerkers van Hut Accountants, actief binnen de vakgebieden accountancy, belastingadvies en salarisadministratie zijn u graag van dienst.