Alsnog sectorindeling wijzigen met terugwerkende kracht

De sectorindeling heeft invloed op de loonkosten van werkgevers. Voorheen kon deze met terugwerkende kracht worden gewijzigd. Zodoende konden te veel betaalde premies worden teruggevorderd. Per 29 juni 2018 verviel de mogelijkheid om met terugwerkende kracht ingedeeld te worden in de juiste sector. Deze maatregel is echter nu teruggedraaid door de Hoge Raad .

Wat is de sectorindeling?

De sectorindeling is een indeling die door de fiscus wordt vastgesteld. Op die manier wordt een organisatie aan één sector toegewezen. De specifieke indeling van een organisatie in een bepaalde sector, is van invloed op de werkgeverslasten en op een aantal premies werknemersverzekeringen.

Als basis voor de indeling door de fiscus werden de gegevens t.a.v. een organisatie zoals vermeld in het register van de Kamer van Koophandel gehanteerd. Dit vormt echter niet altijd een afspiegeling van de huidige hoofdactiviteiten van de organisatie.

Waarom zou men de sectorindeling willen wijziging?

Is de sectorindeling onjuist, dan kan dat financiële consequenties hebben in de vorm van boetes en naheffingen. Ook kan het zijn dat er te veel aan premies is betaald wanneer de bedrijfsactiviteiten in de loop der tijd zijn veranderd. Een onderneming is overigens zelf verantwoordelijk voor de juiste sectorindeling in het register van de Kamer van Koophandel.

Sectorindeling met terugwerkende kracht wijziging

Tot 29 juni 2018, 17.00 uur was het mogelijk om, onder voorwaarden, de sectorindeling met terugwerkende kracht te laten wijzigen via de KvK. Op die manier werd gewaarborgd dat te veel betaalde premies konden worden teruggevorderd. Per die datum werd deze mogelijkheid door de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid echter geschrapt. Als reden daarvoor werd capaciteitsgebrek t.b.v. de door te voeren corrigerende handelingen bij de fiscus aangevoerd.

De Hoge Raad oordeelde eind september 2021 echter dat de reden van capaciteitsgebrek strijdig was met de Europese regelgeving. Foutieve sectorindelingen moeten daarom alsnog zoveel mogelijk worden hersteld. De consequenties ervan, waaronder te veel afgedragen premies, moeten zoveel mogelijk ongedaan gemaakt worden. Dit geldt alleen wanneer de Belastingdienst nog niet definitief heeft beslist op het verzoek tot wijziging en men als werkgever in beroep is gegaan tegen de afwijzing van de Belastingdienst. De rechter mag daarover nog geen bindende uitspraak hebben gedaan.

Als de werkgever op of na 20 juni 2019 een verzoek heeft ingediend om de sectorindeling in het voordeel van de werkgever te herzien, dan gaat deze wijziging niet met terugwerkende kracht in. Het betreft derhalve alleen verzoeken ingediend in de periode 29 juni 2018 tot en met 19 juni 2019. Verzoeken tot wijziging vanaf 20 juni 2019 vallen niet onder de uitspraak van de Hoge Raad.

Hulp bij uw loonadministratie nodig?

Heeft u vragen over uw sectorindeling en de consequenties daarvan t.a.v. uw werkgeverslasten? Neem gerust contact op met de specialisten van Hut Accountants t.a.v. accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Zij waarborgen onder andere de correcte uitvoering van salarisverwerking en loonadministratie voor een groot aantal organisaties. Ook uw onderneming staan we t.a.v. deze ‘fiscale materie’ graag met raad en daad bij.