Aftrekbare kosten voor thuiswerkende ondernemers

De Coronacrisis heeft een flinke boost gegeven aan de algemene acceptatie wat betreft het thuiswerken. Dat geldt voor zowel werknemers als voor ondernemers. Ook veel zzp’ers die bijvoorbeeld eerder op freelance basis op locatie van hun klanten werkten, verrichten hun activiteiten steeds vaker vanuit huis. Dat kan fiscale consequenties hebben. Hut Accountants legt graag aan u uit met welke aftrekbare kosten thuiswerkende ondernemers te maken kunnen krijgen.

Waarom zijn hogere aftrekbare kosten voor thuiswerkende ondernemers gunstig?

Thuiswerkende ondernemers spenderen dikwijls het nodige geld aan allerlei thuisfaciliteiten, variërend van een laptop tot een printer en bureaumeubilair. De fiscus hanteert een groot aantal criteria voor wat ondernemers daarbij als zakelijke kosten mogen opvoeren.

Voor ondernemers is het fiscaal gunstig om een zo groot mogelijk bedrag van de verrichte uitgaven als kosten te mogen aftrekken op de opbrengst uit hun bedrijf. De uitgaven heeft men immers toch en wanneer men er een zakelijk karakter aan kan toekennen, dan verlaagt dat de belastingdruk die rust op de winst uit onderneming.

Enkele veel voorkomende aftrekbare kosten voor thuiswerkende ondernemers:

Specifieke bedrijfsmiddelen die benodigd zijn voor de uitvoering van het werk

Bent u architect of bouwkundig tekenaar en heeft u als thuiswerkende ondernemer een tekentafel nodig voor de uitvoering van uw werkzaamheden? De kosten daarvoor zijn volledig aftrekbaar. Dat geldt voor alle bedrijfsmiddelen waarvan te stellen valt dat u ze nodig heeft om uw werkzaamheden te kunnen verrichten. Denk bijvoorbeeld ook aan een behandeltafel voor patiënten en cliënten.

Algemene elementen ten behoeve van de inrichting voor uw werkruimte

Bent u een van de vele thuiswerkende ondernemers die werken vanaf de zolder of een daartoe ingerichte werkkamer in huis? De basisregel is dat de kosten voor inrichting van een werkruimte thuis niet aftrekbaar zijn. De kosten voor de aanschaf van een bureau, een bureaustoel of het leggen van een houten vloer op uw werkkamer, mogen dus in beginsel niet op het resultaat in mindering worden gebracht.

Anders wordt dat wanneer u thuis beschikt over een zakelijke ruimte van waaruit u werkt die aan allerlei bijzondere criteria voldoet. De kosten voor elementen ten behoeve van de inrichting voor uw werkruimte zijn namelijk wel aftrekbaar wanneer de werkruimte zelfstandig is. Daartoe moet sprake zijn van een eigen ingang en moet de ruimte over eigen sanitaire faciliteiten beschikken.

Kosten voor gas, water en licht

Ook de kosten voor gas, water en licht behoren voor thuiswerkende ondernemers meestal niet tot de aftrekbare kosten. De belastingdienst kent aan deze kosten een privékarakter toe wanneer de werkruimte en de privévertrekken in huis in elkaar geïntegreerd zijn. Is er aantoonbaar sprake van een zelfstandige werkruimte (eigen ingang en sanitair), dan zijn dergelijke kosten wel aftrekbaar.

Beschik je echter over apparatuur die op de balans van je onderneming staat, dan is het mogelijk om het energieverbruik daarvoor wel af te trekken. De energiekosten per apparaat berekent men dan door het wattageverbruik van het apparaat te vermenigvuldigen met het aantal uren (en het aantal dagen per jaar) dat u het apparaat normaal gesproken gebruikt.

Activeren of als kosten opvoeren?

Aanschafkosten voor zaken tot € 450 mogen in één keer worden afgetrokken van uw bedrijfsresultaat. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een laptop die u wellicht jaren zult gebruiken en die voor minder dan dat bedrag wordt aangeschaft. Geeft u als thuiswerkende ondernemer meer dan € 450 uit aan de aanschaf van een bepaalde zaak, dan kan deze aankoop niet volledig in een keer als aftrekbare kosten worden opgevoerd. In plaats daarvan dient een dergelijke aanschaffing op de balans opgevoerd te worden en jaarlijks te worden afgeschreven in gelijke termijnen.

Wij beantwoorden graag al uw vragen hieromtrent

Of er in geval van een bepaalde aanschaffing sprake is van aftrekbare kosten voor thuiswerkende ondernemers is een vraagstuk dat aan de specialisten van Hut Accountants goed besteed is. Het is ‘fiscale materie’ waar onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs bij uitstek voor zijn opgeleid en waarin zij ruime ervaring hebben.

Heeft u vragen over de aftrekbaarheid van kosten, neem dan contact op met ons. Het is onze missie om u als (thuiswerkende) ondernemer optimaal gebruik te laten maken van de beschikbare fiscale faciliteiten.