Aftrek van voorbelasting op basis van omzetverhouding

Tot de bedrijfsactiviteiten van X bv (belanghebbende) behoren de (belaste en vrijgestelde) verhuur en de aan- en verkoop van onroerende zaken. Tot 2008 hield X zich ook bezig met projectontwikkeling. In geschil is de berekening van het recht op aftrek van voorbelasting op de autokosten, de accountantskosten en de overige algemene kosten.

X stelt zich op het standpunt dat verdeling op basis van vierkante meters vloeroppervlakte een nauwkeuriger resultaat geeft dan verdeling op basis van omzet. X heeft echter geen nauwkeurige en objectief vast te stellen gegevens ingebracht om te onderbouwen dat aftrek van voorbelasting op basis van vierkante meters een nauwkeuriger resultaat geeft dan aftrek op basis van de omzetverhouding. Het standpunt van X wordt daarom door Rechtbank Gelderland en in hoger beroep door Hof Arnhem-Leeuwarden verworpen.

X stelt zich op het standpunt dat de levering van een woning in 2009 als bijkomstige handeling buiten beschouwing dient te blijven bij de berekening van de omzet. Ook dit standpunt wordt verworpen. De levering van de woning kan niet worden beschouwd als een voor X ongebruikelijke bedrijfsactiviteit. De transactie is naar haar aard niet bijkomstig.

X heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de verkrijging van de verkoopopbrengst van de woning van beïnvloed is door geen of slechts een zeer beperkt gebruik van goederen of diensten waarvoor omzetbelasting is verschuldigd. De Inspecteur heeft de opbrengst terecht in de omzetverhouding verwerkt.

Uitspraak 17 oktober 2017 Gerechtshof Arnhem Leeuwarden