Hoe kunt u als ondernemer in 2020 het beste omgaan met de aftrek van gemengde kosten? Hut accountants legt het u graag uit.

Bent u ondernemer dan bent u gewend dat alle zakelijke kosten aftrekbaar zijn van de winst. Er zijn echter kosten waarvoor aparte regels gelden en die beperkt of in z'n geheel niet aftrekbaar zijn. Zo ook de zogenaamde gemengde kosten. In dit artikel leest u meer over hoe er in 2020 met de aftrek van dergelijke kosten moet worden omgegaan.

Welke kosten zijn gemengde kosten?

In gemengde kosten zit volgens de belastingdienst zowel een zakelijk als een privé-element. Dat begrijpt u vast wanneer u typische voorbeelden van dergelijke kosten ziet.

Onder de noemer ‘gemengde kosten’ vallen onder andere de kosten van voeding, dranken en genotmiddelen. Representatiekosten worden ook beschouwd als gemengde kosten. Denk aan de organisatie van een receptie of een andere feestelijke aangelegenheid. Ook de kosten voor deelname aan congressen, een seminar, excursies of studiereis wordt gezien als ‘gemengde kosten’. U heeft daar immers allemaal zelf ook in privé aanzienlijk baat bij. Dergelijke kosten zijn daardoor ook in 2020 beperkt aftrekbaar.

Op welke wijze zijn gemengde kosten in 2020 aftrekbaar van uw bedrijfswinst?

Er is een vast bedrag oftewel een drempel bepaald tot waar gemengde kosten in 2020 NIET aftrekbaar zijn van uw winstsaldo. Deze drempel is ten opzichte van 2019 verhoogd met € 100 tot een bedrag van € 4.700. Boven deze drempel zijn de kosten derhalve wel geheel aftrekbaar.

U kunt echter ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage van NIET aftrekbare gemengde kosten. In sommige gevallen is het voordeliger om daarvoor te kiezen. In dat geval is de aftrek beperkt tot 80% wanneer u ondernemer in de inkomstenbelasting bent en 73,5% wanneer u vennootschapsbelasting betaalt binnen uw BV of NV.

Kiest u voor het vaste bedrag of het percentage?

Wanneer u als ondernemer binnen bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF inkomstenbelasting betaalt en u in het boekjaar meer uitgeeft dan € 23.500 aan gemengde kosten, dan is het raadzaam om voor het vaste bedrag te kiezen. In geval van keuze voor het percentage waarbij 20% van de gemengde kosten dus niet aftrekbaar is, bedraagt dat niet-aftrekbare bedrag meer dan het vaste bedrag van € 4.700. € 23.500 * 20% = € 4.700. Wanneer u dus kiest voor het vaste bedrag dan bent u bij een dergelijk niveau van uw gemengde kosten financieel gunstiger uit. Onder dit bedrag van € 23.500 is het percentage gunstiger.

In geval u met uw onderneming vennootschapsbelasting betaalt en kiest voor het vaste bedrag, dan moet eerst de totale loonsom vermenigvuldigd worden met 0,4%. Als die rekensom leidt tot een uitkomst die boven de € 4.700 ligt, dan wordt de aftrekdrempel hoger dan de genoemde € 4.700. Heeft u bijvoorbeeld te maken met een bedrag van € 1.500.000 aan loonkosten, dan is 0,4% van dat bedrag = € 6.000 niet aftrekbaar.

U kunt het beste vragen aan een specialist om op basis van de regelgeving omtrent gemengde kosten in 2020 de juiste berekening voor u te maken. U kunt dan de voor u voordeligste optie bepalen.

Wij adviseren u hier graag over

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u behoefte heeft aan advies over de wijze waarop u binnen uw onderneming in 2020 het beste om kunt gaan met de aftrek van gemengde kosten. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.