Aftrek eigenwoningrente: leningen vanaf 1-1-2013

Vanaf 1-1-2013 is bij nieuwe leningen de rente uitsluitend nog aftrekbaar als de lening gedurende de looptijd van maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dat moet contractueel worden vastgelegd: het annuïtaire aflossingsschema moet bij het afsluiten van de lening vastliggen. 

Als er op of na 1 januari 2013 een nieuwe aflossingsvrije hypotheek wordt afgesloten, kwalificeert die lening niet voor renteaftrek, ook niet als op die lening - vrijwillig, volgens een fictief annuïtair schema- wordt afgelost. Jaarlijks per 31 december toetst de Belastingdienst of aan de vereiste aflossing is voldaan. Die toets vindt ook plaats bij verkoop van de eigen woning, bij wijziging van de rente en bij het oversluiten van de eigenwoningschuld. Is er onvoldoende afgelost dan wordt dat gedeelte van de lening niet langer aangemerkt als een eigenwoningschuld en vervalt daarover de renteaftrek. Dat deel van de lening gaat van box 1 naar box 3 De wet biedt een tegemoetkoming voor tijdelijke betalingsproblemen om te voorkomen dat die direct leiden tot het verlies van renteaftrek. De sanctie blijft achterwege als de achterstand in aflossing het volgende jaar wordt ingelopen. De aflossingseisen gelden per lening. Als een particulier op of na 1 januari 2013 twee leningen is aangegaan voor zijn woning en één lening voldoet aan de aflossingseisen en de andere niet, dan geldt voor de eerstgenoemde lening wel renteaftrek en voor de tweede niet. 

Bron:Belastingbelangen