Afschaffing aftrek uitgaven voor monumentenpanden en aftrek scholingsuitgaven uitgesteld tot 2019

De voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven wordt met een jaar uitgesteld tot 2019. 

Dit heeft minister Bussemaker (OCW) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (34 556). Het wetsvoorstel is na de verkiezingen van 15 maart 2017 door de Kamer controversieel verklaard, waardoor het besluitvormingsproces rondom dit wetsvoorstel nu stil ligt. Wel heeft het kabinet in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging op deze dossiers wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen.

De wetswijziging zou oorspronkelijk ingaan per 2018. Gezien de forse uitvoeringsconsequenties voor DUO, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Belastingdienst is meer voorbereidingstijd nodig. Ook wil de minister de gebruikers van deze regelingen niet te lang in onzekerheid laten over de situatie in het komende jaar. 'Alles overwegende heb ik in overleg met de staatssecretaris van Financiën besloten om de door dit kabinet voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven met een jaar uit te stellen tot 2019. Mijn ministerie zal, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de nadere uitwerking van vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en stimulering van scholing gericht op invoering per 2019. Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen', zo schrijft de minister.

Bron: Ministerie van OCW