Advies geen ingebrekestelling fiscus rondom bezwaarprocedures met betrekking tot box 3 over 2021 en 2022

Hut Accountants roept mensen die een bezwaarschrift inzake box 3 t.a.v. de belastingjaren 2021 en 2022 hebben ingediend op, om NIET over te gaan tot ingebrekestelling van de fiscus bij het overschrijden van de wettelijke termijn waarin de fiscus bezwaarprocedures moet afhandelen. Wij leggen graag uit waarom niet.

Waarom geen ingebrekestelling inzake box 3 over 2021 en 2022?

Voor wie de afgelopen jaren mogelijk te veel belasting heeft betaald over in box 3 gerealiseerd rendement, kan het zinnig zijn om bezwaar te maken en de belastingplicht mogelijk te verlagen. Dit geldt alleen wanneer er niet volledig sprake was van banktegoeden. Eind 2021 werd door de Hoge Raad namelijk geoordeeld dat het stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) sinds 2017 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De Belastingdienst legt daarom voorlopig in dit soort gevallen nog geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting over 2021 en 2022 op. Men wacht hiertoe op de uitspraken van de Hoge Raad inzake box 3. Bij ontbreken van een definitieve aanslag geldt dat er voor belastingbetalers geen noodzaak is om al bezwaar aan te tekenen.

Het gevolg is dat bij ingebrekestelling van het overschrijden van de wettelijke termijn waarin de Belastingdienst bezwaarprocedures moet afhandelen, de fiscus het ingediende bezwaar vervolgens zal afwijzen.

Soms wel bezwaar aantekenen!

Niet overgaan tot in gebrekestelling van de fiscus rondom bezwaarprocedures m.b.t. box 3 geldt alleen voor de jaren 2021 en 2022. En alleen zo lang als er nog geen definitieve aanslag is opgelegd. Over 2020 worden door de belastingdienst wel al definitieve aanslagen opgelegd waarop een bezwaar en ingebrekestelling wel zinvol kunnen zijn.

Ontvangt u op enig moment toch een definitieve aanslag 2021 of 2022, dan is het zaak om wel tijdig een bezwaarschrift in te dienen om uw recht tot aanpassing niet verloren te laten gaan.

Hut Accountants waarborgt uw belangen

Vanzelfsprekend zijn de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants er om uw belangen te behartigen. Bent u wellicht de draad kwijt en weet u niet meer hoe het zit met de bezwaarprocedures en ingebrekestelling t.a.v. box 3? Neem gerust contact op met een van onze medewerkers. Zij zijn goed op de hoogte van al het procedurele reilen en zeilen.