Aanvragen NOW5 mogelijk tussen 6 mei en 30 juni 2021

NOW5 is de 5e openstelling van de NOW-regeling. Deze Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid heeft betrekking op de periode april tot en met juni 2021 oftewel Q2.

Wat is NOW5?

NOW5 is, net als de voorgangers van deze regeling NOW1 t/m 4, in het leven geroepen zodat werkgevers die kampen met omzetverlies als gevolg van de Coronacrisis, in financiële zin tegemoet gekomen worden. Door middel van NOW5 kunnen werkgevers, werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen. Aanvragen van NOW5 kunnen tussen 6 mei en 30 juni 2021 worden ingediend.

Vervroegde openstelling van NOW5 vanaf 6 mei

Het aanvragen van NOW5 kan via het UWV. Via UWV kunnen werkgevers dan een tegemoetkoming in de loonkosten voor hun personeel krijgen voor het 2e kwartaal van 2021. Besloten is om het aanvraagloket vroegtijdig te openen (vanaf 6 mei in plaats vanaf 17 mei) en langer open te stellen (tot 30 juni in plaats van 13 juni). Op die manier worden werkgevers optimaal in de gelegenheid gesteld om te bepalen of zij van NOW5 gebruik willen maken of niet.

Door de aanvraagtermijn zowel te vervroegen als te verlengen kunnen werkgevers die met spoed een tegemoetkoming nodig hebben, sneller geholpen worden. Daarnaast kunnen werkgevers die twijfels hebben nog even langer nadenken of het indienen van een aanvraag zin heeft. Het uitbetalen van de voorschotten sluit zo bovendien beter aan bij de daadwerkelijke salarisbetaling door werkgevers aan hun personeel.

Geen wijzigingen NOW5 ten opzichte van voorgaande openstellingen

NOW5 is ongewijzigd qua voorwaarden ten opzichte van zijn voorgangers. Dat betekent dat werkgevers enkel in aanmerking komen voor tegemoetkoming wanneer zij kampen met minimaal 20 procent omzetverlies in het bewuste kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. De loonkostensubsidie bedraagt dan maximaal 85% voor het 2e kwartaal van 2021, afhankelijk van de mate van omzetverlies. Vanuit UWV wordt in 1e instantie 80% van het aangevraagde voorschot uitbetaald in 3 maandelijkse termijnen.

Evenals bij NOW2 t/m 4 hebben werkgevers in geval van steun uit NOW5 de verplichting om medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen. Daarnaast is er net als in eerdere gevallen sprake van een verbod op dividend- en bonusuitkeringen.

Hulp nodig bij het indienen van een aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van NOW5? Of wilt u een deskundig advies aan de hand waarvan u kunt besluiten of u gebruik zult maken van deze regeling of niet? De specialisten van Hut accountants, bedreven op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, zitten voor u klaar en staan u graag te woord.