Aanslagen schenkbelasting 2017 veel later dan gebruikelijk

De Belastingdienst kan de definitieve aanslagen schenkbelasting 2017 pas eind 2019 of zelfs pas in 2021 versturen. Normaal gesproken zouden de definitieve aanslagen van de aangiften schenkbelasting over 2017 rond deze tijd worden verstuurd, maar de problemen met de invoering van een nieuw ICT-systeem bij de fiscus zorgen voor vertraging.

Als in de aangifte niet om een vrijstelling voor de eigen woning is gevraagd wordt de definitieve aanslag eind 2019 verstuurd. Als dat wel het geval is treedt er nog meer vertraging op en kan de definitieve aanslag zelfs pas in 2021 worden verwacht. ‘Wij hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om het mogelijk te maken online aangifte schenkbelasting te doen. Dat is gelukt en u kunt sinds 2017 aangifte doen in Mijn Belastingdienst’, licht de fiscus toe.’Tegelijkertijd hebben wij een nieuw automatiseringssysteem ontwikkeld om uw ingestuurde aangifte te verwerken. Helaas hebben wij daarbij te maken gehad met tegenslag. Onze medewerkers kunnen nog niet optimaal gebruik maken van het nieuwe systeem. En daardoor kunnen zij uw aangifte minder snel controleren dan we gehoopt hadden. Daar komt bij dat als u om een vrijstelling voor de eigen woning hebt gevraagd, u het bedrag verspreid over 3 jaar mag besteden. Wij controleren pas na afloop van die 3 jaar of is voldaan aan alle voorwaarden voor de vrijstelling. En daarom ontvangt u in dat geval ook pas uiterlijk in 2021 de definitieve aanslag. Wij doen ons best om iedereen die aangifte heeft gedaan ook per brief te informeren over de vertraging.