Aanmerkelijk belang verlies verrekenen in box 1

Heeft u geen aanmerkelijk belang meer in een BV en u heeft de aandelen tegen een lagere prijs verkocht dan de verkrijgingsprijs of de BV is failliet gegaan dan ontstaat er een verlies uit aanmerkelijk belang dat verrekenbaar is.

Dit verlies uit aanmerkelijk belang  is allereerst verrekenbaar met het positieve inkomen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) uit het voorafgaande jaar, bijvoorbeeld als de BV in dat jaar dividend heeft uitgekeerd. Daarna blijft het resterende verlies staan en dit is gedurende negen jaar te compenseren met toekomstige aanmerkelijkbelangwinsten (box 2). 

Daarnaast is bepaald dat na het beëindigen van een aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld door verkoop of faillissement van de BV, 25% van het resterende verlies uit aanmerkelijk belang (op verzoek) wordt omgezet in een belastingkorting. 
Deze korting kan de voormalige aandeelhouder in mindering brengen op de belasting in box 1 (inkomen uit werk en woning) over bijvoorbeeld zijn salaris in een dienstbetrekking. Voorwaarde voor deze regeling is dat de voormalige aandeelhouder en zijn fiscale partner in het kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang meer hebben gehad en het verlies niet ouder is dan negen jaar. 

Voorbeeld 
U hebt na verkoop van al uw aanmerkelijkbelangaandelen in 2012 een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Dit verlies kunt u in 2014 op uw verzoek omzetten in een belastingkorting van € 5.000 (25% van € 20.000). Deze korting verrekende de belastingdienst uw aanslag inkomstenbelasting over 2014 in box 1. Een eventueel daarna nog resterend onverrekend deel van deze belastingkorting kan worden verrekend tot uiterlijk 2021.