Aandachtspunten bij uw belastingaangifte over 2020

Het is weer zover. Sinds 1 maart 2021 kunt u als ondernemer of particulier weer uw aangifte inkomstenbelasting doen voor 2020. Mede als gevolg van de gebeurtenissen omtrent de corona-pandemie, zijn er wel wat extra aandachtspunten bij uw belastingaangifte over 2020. Hut Accountants wijst u daar graag op.

Tozo of TOFA ontvangen? Let op uw belastingaangifte over 2020

De belastingdienst vult veel gegevens omtrent afwijkingen in uw inkomen t.o.v. eerdere jaren gelukkig zelf vooraf voor u in. Het kan zijn dat het inkomen van vorig jaar als gevolg van corona afwijkt t.o.v. eerdere jaren. Heeft u in 2020 echter gebruik gemaakt van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) of van de TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten)? In dat geval heeft de belastingdienst met deze aandachtspunten al rekening gehouden in uw belastingaangifte over 2020. U hoeft de hierover reeds ingevulde gegevens alleen maar even te controleren.

Aandachtspunten t.a.v. de hypotheekrente

Heeft u in 2020, bijvoorbeeld vanwege inkomensterugval, gebruik gemaakt van een betaalpauze van uw hypotheeklasten a.g.v. corona? Daardoor kan de hypotheekrenteaftrek over 2020 fors lager uitvallen dan in eerdere jaren het geval was. U krijgt dan eventueel minder hypotheekrenteaftrek terug of moet te veel genoten voorschotaftrek terugbetalen.

Is geen sprake geweest van een betaalpauze maar heeft u in 2020 wel een nieuwe hypotheek afgesloten met een gunstigere rente? In dat geval zal de hypotheekrenteaftrek in uw belastingaangifte ook fors lager zijn. Hou hier rekening mee!

Belangrijke aspecten voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u in 2020 tegemoetkomingen voor vaste lasten vanwege corona ontvangen via de regelingen TOGS en TVL? Deze vergoedingen zijn onbelast. De kosten die hiermee gedekt zijn, zijn echter weldegelijk fiscaal aftrekbaar.

Een andere fiscale tegemoetkoming is gerelateerd aan de versoepeling van de criteria omtrent de zelfstandigenaftrek. Ondernemers die als gevolg van corona minder dan 1225 uren als zelfstandige hebben gewerkt, kunnen in sommige situaties toch voldoen aan het urencriterium.

Andere aandachtspunten m.b.t. uw fiscale aangifte

Niet alleen corona zorgt voor veranderingen en specifieke aandachtspunten bij uw belastingaangifte over 2020. Werkloosheid, het aangaan van een huwelijk of een echtscheiding zijn altijd aanleidingen voor grote fiscale wijzigingen. Dit leidt tot extra aandachtspunten m.b.t. uw fiscale aangifte over het afgelopen jaar, aangezien die hierdoor fors kan afwijken van eerdere jaren.

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte over 2020? Of u nu particulier of ondernemer bent, de specialisten van Hut Accountants ondersteunen u graag. Wij zijn onder meer bedreven op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie.