6 tips bij moeilijkheden met terugbetaling van een belastingschuld

30 maart berichtte Petra al dat men een overzicht van de openstaande belastingschuld ontvangt van de fiscus in april 2022. Het overzicht dat u in april ontvangt bevat een opsomming van alle belastingschulden per 31 januari 2022 en is dus mogelijk niet helemaal volledig. Het verstrekken van een recenter overzicht openstaande belastingschuld is echter om technische redenen voor de fiscus niet mogelijk. Het overzicht kan in werkelijkheid dus later nog veranderen wanneer er bijvoorbeeld ook sprake is van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022. Bent u ondernemer en heeft u een uitgestelde belastingschuld die open staat in verband met de coronacrisis? Hut Accountants heeft een aantal tips voor u.

1. Onderneem actie

Tot dusverre zijn veel schuldeisende instanties coulant geweest wat betreft de Coronacrisis. Het is echter van belang om nu snel zelf in actie te komen wanneer u moeilijkheden met terugbetaling van Coronasteun ervaart of verwacht. Wacht niet op initiatief van andere partijen zoals een bank die uw lening opzegt of een deurwaarder die namens een van uw leveranciers ineens op de stoep staat.

2. Zorg voor overzicht t.b.v. terugbetaling Coronasteun

Het is belangrijk dat u niet onaangenaam financieel verrast wordt. Voordat u het weet loopt u namelijk achter de feiten aan. Maak daarom een overzicht voor uzelf, bijvoorbeeld op papier of in een Excel bestand, van:

  • Alle regelingen waarvan u gebruik heeft gemaakt;
  • Welke bedragen moeten worden terugbetaald en per welke datum;
  • Welke achterstalligheden u ervaart in zowel crediteuren betalingen als debiteuren ontvangsten;
  • Begroot alvast de te realiseren omzet voor de rest van het jaar (2021). Dit vormt de basis voor de berekening van sommige steunvormen en kan alsnog leiden tot terugvorderingen.

Een van onze tips is om dit nu al allemaal op een rijtje te zetten. Zo krijgt u overzicht over de reeds vaststaande noodzaak tot terugbetaling van Coronasteun. Ook krijgt u inzicht in welke terugbetalingsvorderingen u in de nabije toekomst nog kunt verwachten n.a.v. de ontwikkelingen binnen uw bedrijf in de rest van 2021.

3. Bepaal waar de genoten Coronasteun is gebleven

Is uw omzet hoger geweest dan verwacht? Of zijn uw loonkosten lager uitgevallen dan vooraf begroot? In dat geval zult u Coronasteun moeten terugbetalen. Wanneer dat niet lukt is het verstandig om te bepalen waar de financiële steun die u heeft genoten, aan uitgegeven is.

Veel ondernemers hebben Coronasteun geïnvesteerd in nieuwe activa. Financiering daarvan met Coronasteun is echter niet afgestemd op de aard van een dergelijke investering. Herfinanciering met aflossingsverplichtingen die in lijn zijn met de levensduur van de investering is dan verstandig.

Een ander probleem dat tot een gebrek aan liquiditeit leidt kan zijn dat uw eigen klanten hun rekeningen niet kunnen betalen. Scherp uw incassomaatregelen op korte termijn aan en vraag voortaan een aan- of vooruitbetaling alvorens te leveren.

4. Tref proactief regelingen met de Coronasteun verschaffers

Heeft u inzichtelijk wanneer u welke bedragen moet terugbetalen maar weet u ook al dat dat niet gaat lukken? Neem dan proactief contact op met de uitvoerders van de afzonderlijke regelingen zoals RVO (TVL-regeling), UWV (t.b.v. de NOW-regeling) en uw gemeente (Tozo en Tonk).

Fiscale schulden aan de belastingdienst die tijdens de Coronapandemie zijn ontstaan moeten uiterlijk vanaf 1 oktober 2022 voor de eerste maal worden afgelost.

5. Overweeg vergaande maatregelen om uw schulden af te lossen

In sommige gevallen is de levensvatbaarheid van uw onderneming in het geding wanneer zal worden vastgehouden aan de noodzaak om te veel ontvangen Coronasteun geheel terug te betalen. Wanneer de opgebouwde schuld te hoog is om af te lossen, dan zijn er onder andere de volgende mogelijkheden:

  • De minnelijke regeling: de situatie waarbij uw woongemeente de schulden tracht te regelen op vrijwillige basis van de schuldeisers en daar al dan niet een schuldhulpverlener bij inschakelt.
  • Schuldsanering: Vanuit de wettelijke WSNP-regeling is het mogelijk om meteen van schuldeisers af te komen en de hulpverlenende instantie die in één keer uitbetaalt aan de schuldeisers zelf in 36 maanden terug te betalen.
  • WHOA: Met de WHOA kan ook zonder instemming van schuldeisers een akkoord op een schuldregeling bereikt worden.

6. Vraag om hulp en advies

Zorg ervoor dat u zich niet verstopt. Neem bijvoorbeeld contact op met mede-ondernemers of met adviseurs van de KVK Financieringsdesk. Zij zijn er speciaal om u met raad en advies bij te staan.

Vanzelfsprekend helpen ook de experts op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie van Hut Accountants u graag. Samen zoeken we naar de beste oplossing voor uw schuldenprobleem als gevolg van Corona.