6 manieren van belasting besparen als ondernemer

Omzetbelasting, inkomsten- of vennootschapsbelasting, dividendbelasting en loonbelasting. Als ondernemer kunt u met heel wat fiscale verplichtingen te maken krijgen. Daarom somt Hut Accountants 6 manieren van belasting besparen als ondernemer op.

1. Benut de mogelijkheden van de ondernemersaftrek

Wist u dat er diverse vormen van ondernemersaftrek zijn, niet slechts 1? Afgezien van de welbekende starters- en zelfstandigenaftrek, zijn er ook nog de meewerkaftrek voor onbetaald meewerken van uw fiscaal partner. Ook is er de stakingsaftrek wanneer u stopt als ondernemer.

Doen u en / of uw medewerkers binnen uw bedrijf aan speur- en ontwikkelingswerk bij innovatie van nieuwe producten, processen of software? Maak dan gebruik van de WBSO-aftrek.

2. Mkb Winstvrijstelling: automatische winstvrijstelling

Bent u mkb'er of zzp'er, dan krijgt u via uw IB-aangifte automatisch de mkb Winstvrijstelling toegekend. Dat betekent dat 14% van uw winst sowieso wordt vrijgesteld van inkomstenbelasting.

3. Voer bedrijfskosten en afschrijvingen op

‘Zwarte cijfers’ zijn enerzijds prettig. Fiscaal gezien heeft u anderzijds juist baat bij een zo laag mogelijk winstresultaat. Dan betaalt u immers de minste belasting. Sommige kosten trekt u geheel af, andere gedeeltelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan afschrijvingskosten in plaats van de totale aanschafwaarde van een investering die meerjarig meegaat. Het is interessant om te onderzoeken in hoeverre kosten met een gedeeltelijk privékarakter ook (gedeeltelijk) als zakelijke kosten kunnen worden opgevoerd.

4. Doe investeringen met een fiscaal gunstig karakter

Ons land kent een groot aantal regelingen die het doen van investeringen stimuleren. Dit is een van de manieren om te investeren en toch belasting te besparen als ondernemer. Voorbeelden zijn de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, milieu- en energiegunstige investeringsregelingen zoals de EIA en de MIA-Vamil. En in 2023 is er een bijzondere eenmalige regeling willekeurige afschrijving.

5. Bespaar btw met de kleineondernemersregeling en de margeregeling

De kleineondernemersregeling is er vooral t.b.v. administratieve vereenvoudiging voor kleine ondernemers met weinig omzet. Zoek snel uit of u in aanmerking komt voor vrijstelling van de btw of een korting op de verschuldigde btw!

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid van toepassing van de margeregeling wanneer u handelt in tweedehands goederen. De besparing komt dan voort uit het feit dat u alleen btw verschuldigd bent over de brutowinstmarge en niet over de volledige verkoopprijs.

6. Besteed aandacht aan "gemengde kosten".

Kosten die zowel een privé als een zakelijk karakter hebben worden vaak aangeduid als "gemengde kosten" of "gemengde uitgaven". Woont en werkt u bijvoorbeeld in hetzelfde pand, dan kunt u met online rekenhulpmiddelen bepalen of en in hoeverre u de kosten van de werkruimte aan huis kunt aftrekken.

Auto nodig voor uw zaak? Bepaal dan of zakelijk of juist privé rijden het meest fiscaal aantrekkelijk is voor u.

Hulp nodig om belasting te besparen als ondernemer?

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants begrijpen ook wel dat wij met het voorgaande slechts globaal enkele balletjes hebben opgegooid. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u graag veel meer gedetailleerde informatie ontvangt over een van de genoemde 6 manieren van belasting besparen als ondernemer. En wellicht bent u zelfs op zoek naar hulp om dat te realiseren.

Vanzelfsprekend ‘sturen wij u niet met een kluitje het riet in’. Neem gerust en vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.