5 veranderingen wat betreft de aangifte loonheffingen vanaf 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 is er sprake van een aantal veranderingen t.a.v. de aangifte loonheffingen. Hut Accountants somt de belangrijkste wijzigingen graag voor u op.

Verandering 1: Nieuwe rubrieken voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Het Aof is een fonds waaruit meerdere uitkeringen worden gefinancierd. Het betreft o.a. IVA-, WAO-, WAZ- en Ziektewetuitkeringen. Er is sprake van de komst van een zogenaamde gedifferentieerde premie Aof waardoor er drie afzonderlijke rubrieken komen voor de aangroei van het premieloon Aof. Dit zijn Aof laag, Aof hoog en de aangroei van het premieloon Aof dat o.a. hoort bij een uitkering. Daarnaast komen er drie rubrieken voor de premies die hierover verschuldigd zijn. Voor de opslag t.a.v. de Wet kinderopvang (WKO) wordt vanaf 1 januari 2022 een aparte rubriek geïntroduceerd: ‘Opslag WKO’.

Verandering 2: Een Code voor incidentele inkomstenvermindering

De Wet betaald ouderschapsverlof voorziet vanaf 2 augustus 2022 in negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof (middels een UWV-uitkering) en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. De fiscus voorziet daarom nu reeds in een mogelijkheid om de verlofsoort ‘Betaald ouderschapsverlof’ als incidentele inkomstenvermindering te kunnen opgeven in de aangifte loonheffingen. Code ‘G’ voor het ‘Aanvullend geboorteverlof’ komt per 1 januari 2022 te vervallen.

Verandering 3: Code K oftewel Kindverlof

Per 1 januari 2022 dient t.a.v. de aangifte loonheffingen voor zowel betaald als aanvullend ouderschapsverlof code ‘K’ voor ‘Kindverlof’ te worden gebruikt. Aanvullend geboorteverlof dat al voor de jaarwisseling liep en dat doorloopt in 2022, dient in de aangifte loonheffing van code ‘G’ in 2021 te worden veranderd in code ‘K’ vanaf 2022.

Verandering 4: Arbeidsvoorwaardenbedrag

Er is sprake van steeds meer opkomst van werknemersbudgetten met name als het individueel keuzebudget (IKB) en het persoonlijk keuzebudget (PKB). Vandaar dat in de aangifte loonheffingen vanaf 1 januari 2022 twee nieuwe rubrieken worden geïntroduceerd, namelijk (1) Opname en (2) opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag.

De zogenaamde keuzebudgetten vallen onder het arbeidsvoorwaardenbedrag wanneer dat in de CAO van de werknemer is vastgelegd en wanneer dat kan leiden tot bij de werknemer belast loon.

Verandering 5: Vakantiebijslag en keuzebudget

De rubrieken ‘Vakantiebijslag’ en ‘Opgebouwd recht vakantiebijslag’ bestaan al in de loonheffing aangifte en dat blijft zo in 2022. Is het recht op vakantiebijslag onderdeel van het keuzebudget, dan vult men hier echter € 0 in. De rubrieken gaan dan namelijk op in het arbeidsvoorwaardenbedrag.

Bij een afzonderlijk bestaand recht op vakantiebijslag (apart van of zonder keuzebudget) moeten deze rubrieken zoals gebruikelijk worden ingevuld.

Let op t.a.v. afname stand arbeidsvoorwaardenbedrag

De afname van de stand van het arbeidsvoorwaardenbedrag is niet altijd gelijk aan de opname van het arbeidsvoorwaardenbedrag. Er kan sprake zijn van een afname door het afzien of inzetten van een bedrag in ruil voor een (voor de werknemer) belastingvrije vergoeding of verstrekking . Ook kan afname ontstaan doordat men afziet van of juist door de inzet van een bedrag in ruil voor doorbetaald verlof. In dergelijke situaties geeft men het afnamebedrag niet op in de aangifte loonheffingen.

Hut Accountants: de expert op het gebied van salarisadministratie

Onze experts op het gebied van salarisadministratie weten alles van de laatste ontwikkelingen t.a.v. de aangifte loonheffingen en de veranderingen daarin vanaf 1 januari 2022. Samen met onze accountants en belastingadviseurs zijn zij in staat tot het leveren van een optimale administratief-fiscale dienstverlening. Stel gerust uw vragen wanneer u die heeft.