5 subsidies om uw bedrijf te verduurzamen

De energietransitie, de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem, is in volle gang. Iedereen moet eraan meedoen, ook uw bedrijf! Maar verduurzamen, dat kost aardig wat geld. Hut Accountants somt daarom 5 subsidies op om uw bedrijf in 2024 mee te verduurzamen.

Welke subsidies zijn er om uw bedrijf mee te verduurzamen?

Met verduurzamingssubsidies stimuleren overheden op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau investeringen en activiteiten die het bedrijfsleven verduurzamen. Hut Accountants somt de regelingen op die in 2024 het meeste voordeel opleveren.

1. EIA, MIA en Vamil

De Milieu-investeringsaftrek, Willekeurige afschrijving milieu-investeringen en de Energie-investeringsaftrek bieden een voordeel op de vennootschapsbelasting wanneer uw bedrijf in 2024 in milieuvriendelijke of energiezuinige technieken investeert.

2. SDE++

Helaas zijn fossiele energiebronnen veelal nog een stuk goedkoper dan duurzame technieken die energie opwekken. De SDE++ dekt het operationele kostengat (grotendeels) dat tussen beide varianten bestaat. Deze subsidie verhoogt daarmee het financieel rendement van de duurzame technieken.

3. Subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten binnen TSE

De topsector energieprojecten (TSE) biedt subsidie aan innovatieve projecten op het gebied van productie van hernieuwbare energie of CO2-besparing. Dat doet het op verschillende manieren, bijvoorbeeld door pilots en demonstratieprojecten te financieren van individuele bedrijven of samenwerkingsverbanden.

4. ISDE

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing is er al een aantal jaren voor zowel particulieren als zakelijke pandeigenaren. Binnen deze regeling wordt ook het verduurzamen van bedrijfspanden gestimuleerd. Tot dusverre betrof het maatregelen t.b.v. de aanschaf en installatie van warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. De voorwaarden alsmede de te subsidiëren maatregelenset kan jaarlijks wijzigen.

5. Subsidie voor aanschaf van schone vrachtwagens of bouwmaterieel

De emissie van traditionele vrachtwagens en bouwmachines heeft een belangrijk aandeel in de stikstofcrisis. Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie verstrekt voor de aanschaf van elektrische, schone vrachtwagens en bouwmachines. Het principe bij de subsidieverdeling is First Come First Serve.

Andere subsidies voor verduurzaming:

Nu 2030 dichterbij komt en er steeds meer informatie beschikbaar komt over hoe het is gesteld met de klimaatdoelen, komen bijna jaarlijks nieuwe verduurzamingsinitiatieven tot stand. Naast deze 5 subsidies om uw bedrijf te verduurzamen, zijn er ook nog andere mogelijkheden die u kunt onderzoeken.

Andere subsidies die kunnen helpen om uw bedrijfsvoering milieuvriendelijker of energiezuiniger te maken zijn de Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI), de Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI), het Nationaal Groeifonds en het Europese Just Transition Fund (JTF). Binnen de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) kunt u bovendien alleen of in samenwerking subsidie krijgen voor ontwikkeling van een duurzame techniek.

Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs zijn niet primair subsidie-adviseur van beroep, maar beschikken desondanks over veel kennis van actuele regelingen. Heeft u een vraag over een van deze 5 subsidies om uw bedrijf te verduurzamen, stel die gerust aan hen. Weten zij het antwoord niet dan kunnen ze dikwijls wel doorverwijzen.