5 ondernemerstips voor als het economisch even tegen zit

Volgens allerlei bronnen herstelt de economie zich momenteel langzaam. Dit is voor een deel te wijten aan de hoge inflatie. Dit heeft veel invloed voor de toekomst. Veel ondernemers kampen nog met de naweeën van de Coronacrisis waarin flinke betalingsachterstanden zijn ontstaan. Hoe zit dat bij u?

Onze ondernemerstips bij economische tegenwind

Kampt u momenteel met economische tegenwind? Verkeert uw sector wellicht nog steeds in zwaar weer? Is dat als gevolg van de Coronacrisis of is er wellicht een andere oorzaak in uw branche? Iedere ondernemer krijgt wel eens te maken met een periode waarin het economisch even tegen zit. Hut Accountants geeft graag 5 tips t.a.v. wat u als ondernemer dan kunt doen.

1. Bewaak uw liquiditeitspositie

Het is een wijsheid die geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven: zorg ervoor dat u steeds beschikt over voldoende cashmiddelen om in moeilijke tijden een ruime periode overeind te kunnen blijven! Zonder liquide middelen is ondernemen op korte termijn niet meer mogelijk.

Als ondernemer is het daarom raadzaam om te bepalen welk beslag iedere order die u krijgt qua voorfinanciering legt op uw geldmiddelen en hoe lang dat beslag aanhoudt. Focus hierbij vooral op marge i.p.v. op omzet.

De verkoop van incourante en overtollige voorraden en activa (zoals machines) verbetert uw cashpositie evenals aandachtige debiteuren- en crediteurenbewaking. Bij economische tegenwind kunnen dit bronnen van liquiditeit voor uw bedrijf zijn.

2. Blijf in contact

Om uw liquiditeitspositie te verbeteren zult u uw debiteuren sneller manen te betalen. Binnen de grenzen van redelijkheid zult u de betalingstermijnen van crediteuren daarentegen oprekken. Vraag hen of langere termijnen bespreekbaar zijn en bepaal of consignatielevering tot de mogelijkheden behoort. Doe echter alles in overleg en met menselijke maat. Het is immers belangrijk om de goodwill in relaties die u in de loop der tijd met uw partners aan in- en verkoopzijde heeft opgebouwd, te bewaren.

Een van onze ondernemerstip als het economisch even tegen zit is om extra goed in contact met uw medewerkers te blijven. Zij hebben vaak veel inzicht in de aan hun functie gerelateerde bedrijfsprocessen en kunnen deze lijst met tips aanvullen met verbeterpunten voor uw specifieke onderneming. Het is vaak zo dat u zelf het inzicht op een dergelijk detailniveau mist.

3. Kostenmanagement is extra belangrijk

Bij voorspoed kunnen uw mensen de orders waarschijnlijk niet bijbenen. Als het economisch even tegen zit ontstaat er echter vaak meer ruimte voor reflectiemogelijkheid om de efficiencygraad van bedrijfsprocessen te bepalen. Daarnaast kunt u een begin maken om uw onderneming qua kosten flexibeler in te richten.

Hou bijvoorbeeld uw contracten eens tegen het licht en bepaal of er voordelen gehaald kunnen worden. Zorg voor outsourcing van zaken die niet tot de corebusiness behoren. In een extreem geval trekt u in één enkele handeling de stekker uit zo’n activiteit of schaalt u razendsnel af. Het helpt u ook om beter te focussen waar u goed in bent. Zorg dat u werkt met een flexibele schil van mensen en start op tijd met afbouwen zodat geen onnodige kosten worden gemaakt.

4. Zorg voor administratief overzicht

Inzicht in cijfers helpt u om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Daartoe is het van belang dat data die als basis voor besluiten dienen, correct, actueel en vergelijkbaar zijn. Bovendien wilt u snel een overzicht en frustreert het wanneer daar veel moeite voor gedaan moet worden.

5. Trek samen op met uw boekhouder of accountant

Uw boekhouder of accountant is vaak van alle externe partijen het meest direct betrokken bij uw bedrijfsvoering. Hij / zij kan er objectief maar van een redelijk kleine afstand naar kijken. Geef uw boekhouder of accountant niet alleen de taak om uw fiscale zaken goed te regelen maar spar periodiek met hem of haar. Uw boekhouder of accountant kan uw stok achter de deur zijn.

Hut Accountants: uw partner in voorspoed en bij economisch tegenwind

Niet iedere financieel adviseur manifesteert zich als het economisch even tegen zit als partner van zijn cliënten. De specialisten van Hut Accountants t.a.v. accountancy, belastingadvies en salarisadministratie proberen dat wel steeds te doen. Wij zorgen niet alleen dat u ‘compliant’ bent, maar denken ook gevraagd en ongevraagd met u mee over uw huidige en toekomstige bedrijfsvoering. Wij zorgen dat we op de hoogte zijn en dat we steeds bereikbaar voor u zijn.

Om een goede interne informatievoorziening te waarborgen denken we na over de wijze waarop uw interne administratie dient te worden ingericht. Op die manier kunt u zelf het stuur stevig in handen houden en uw koers bepalen met de juiste informatie bij de hand. Vanaf de ‘bijrijdersstoel’ kijken wij echter continue met u mee.