4 essentiële belastingtips voor ondernemers

Of u nu onderneemt vanuit een eenmanszaak, een vof, een maatschap of commanditaire vennootschap (CV). In al deze gevallen krijgt u als zelfstandige te maken met de inkomstenbelasting. Aan het einde van dit kwartaal (maart 2023) is het weer zover en moet er aangifte gedaan worden over het afgelopen boekjaar. Hut Accountants geeft graag 4 essentiële belastingtips voor ondernemers

Essentiële belastingtips

Menig kleinere zelfstandige doet, om administratiekosten te besparen, een groot deel van de boekhouding alsmede het indienen van de aangifte inkomstenbelasting in eigen beheer. Uiteindelijk is het natuurlijk uw doel om daarbij optimaal gebruik te maken van alle aftrekposten en regelingen waar u recht op heeft. Op die manier kunt u immers uw belastingdruk minimaliseren. Wij geven graag 4 essentiële belastingtips voor ondernemers.

1: maak gebruik van de belangrijkste aftrekposten en winstvrijstellingen

Ondernemersaftrek, ook wel zelfstandigenaftrek genoemd, is een van de belangrijkste fiscale faciliteiten voor ondernemers. Het betreft een bedrag dat kan worden aftrokken van het winstsaldo. Om als ondernemer ondernemersaftrek te kunnen claimen is het onder andere noodzakelijk dat u over het betreffende boekjaar minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf hebt besteed. Als u net met uw bedrijf gestart bent kunt u bovendien op extra aftrek aanspraak maken.

Afgezien van de ondernemersaftrek mag nog eens 14% van de winst worden afgetrokken, zelfs wanneer u niet aan die eis van 1.225 uur voldoet. Dit wordt MKB-winstvrijstelling genoemd.

2: Maak gebruik van de KIA en schrijf af op activa

Investeringen in een bedrijfsmiddel met een waarde van minimaal € 450 mogen niet in één keer op de winst in mindering gebracht worden. U dient hierop naar rato over een aantal jaren af te schrijven. De aanschafkosten worden zo gelijkmatig verdeeld over meerdere jaren.

Bovenop de jaarlijkse afschrijvingen als vermindering van de winst, kunt u als u in een boekjaar een bepaald bedrag investeert in specifieke bedrijfsmiddelen, ook in aanmerking komen voor extra kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

3: Vergroot het zakelijk vermogen

Beschikt u over een bankrekening op naam van de onderneming? Het geld dat daarop staat wordt door de fiscus in beginsel beschouwd als zakelijke noodzaak. Het blijft daarom buiten schot van de vermogensbelasting in privé binnen Box 3 (maximaal € 50.650 per persoon belastingvrij in 2022).

Denk eraan dat wanneer de bankrekening niet op naam van de onderneming is geregistreerd maar op naam van u als privépersoon, het saldo dan wél in box 3 bij de aangifte inkomstenbelasting terecht zal komen. Het is verstandig om overtollige liquiditeiten zakelijk aan te houden en zodoende vermogensrendementsheffing te beperken.

4: Maak gebruik van het recht op toeslagen

Nederland kent een geavanceerd toeslagensysteem waarvan u ook als ondernemer gebruik kunt maken. Dit betreft een specifieke tegemoetkoming in bepaalde kosten wanneer men een beperkt inkomen heeft. Voor iedere toeslag gelden andere criteria. Zo zijn er huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Daarnaast is er het kindgebonden budget als tegemoetkoming voor de kosten van kinderen.

Als basis voor toeslagberekening geldt onder andere het toetsingsinkomen. Dit wordt mede verlaagd door toepassing van ondernemersaftrek hetgeen het recht op toeslagen vergroot.

Toch behoefte aan advies?

Wanneer u door uw aangifte inkomstenbelasting loopt wordt u automatisch geconfronteerd met enorm veel fiscale zaken. Denk aan extra aftrekposten, eventuele stakingsaftrek bij bedrijfsbeëindiging, WBSO als extra aftrekpost voor speur- en ontwikkelwerk en bijzondere afschrijvingsvoorwaarden voor starters.

Vindt u het leuk om u in al die bijzondere regelingen en aspecten te verdiepen? De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants in elk geval wel. Indien u behoefte heeft aan hulp bij de aangifte inkomstenbelasting als ondernemer of particulier, dan zijn zij u graag van dienst. Word onze klant en profiteer continu van alle essentiële belastingtips voor ondernemers.