3 verwachte loonheffing wijzigingen voor komend jaar (2024)

Het kabinet viel weliswaar al eerder in 2023. Op Prinsjesdag 2023 zal desondanks de presentatie van het belastingbeleid voor komend jaar (2024) plaatsvinden. Experts verwachten daarbij onder andere diverse loonheffing wijzigingen voor werkgevers. Hut Accountants zet alvast 3 belangrijke voor u op een rij.

Welke 3 loonheffing wijzigingen worden in 2024 verwacht?

Al tijdens de vorige Prinsjesdag (2022) werden diverse loonheffing wijzigingen aangekondigd met een ingangsdatum van 1 januari 2024. Het betreft daarbij onder andere het vervallen van de verruimde vrije ruimte in de werkkostenregeling en de verhoging van de vaste reiskostenvergoeding naar € 0,22 per km. Experts verwachten dat in 2024 ook nog een aantal aanvullende loonheffing wijzigingen zullen ingaan.

1. Vereenvoudigde vrijstelling OV-abonnement

De overheid stimuleert werknemers om met het openbaar vervoer te reizen in het kader van hun werk. Op dit moment bestaan er twee regelingen voor het onbelast verstrekken van een OV-abonnement door een werkgever. In 2024 komt er waarschijnlijk één vrijstelling waarmee werkgevers abonnementen voor het openbaar vervoer eenvoudiger aan werknemers kunnen verstrekken.

2. Verwachte opheffing handhavingsmoratorium Wet DBA

De wet DBA zorgt voor een gelijker speelveld tussen zelfstandigen en medewerkers die in loondienst zijn. De wet voorkomt o.a. schijnzelfstandigheid. Het handhavingsmoratorium leidde er echter toe dat belastingambtenaren bij steeds minder opdrachtgevers controleerden of ten onrechte geen loonheffingen werden afdragen. Naar verwachting wordt aangekondigd dat het handhavingsmoratorium daarom zal worden opgeheven om de problematiek omtrent schijnzelfstandigheid daadwerkelijk op te gaan lossen.

3. Afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemers

Op Prinsjesdag 2023 wordt verwacht dat er sprake zal zijn van een voorstel tot afschaffing van het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers. Tot en met 2025 is het op basis van deze regeling mogelijk voor werkgevers om een loonheffingvoordeel te bedingen bij het te werk stellen van werknemers van 56 jaar en ouder die bij aanstelling een UWV-uitkering genieten. Deze loonheffing wijziging wordt waarschijnlijk doorgevoerd omdat de doelmatigheid van deze regeling beperkt is gebleken.

Welke zekerheid is er omtrent de verwachte loonheffing wijzigingen?

De genoemde maatregelen zijn nog geen realiteit, maar een weergave van de verwachtingen van experts op basis van onder andere de voorjaarsnota 2023. De status van het kabinet is demissionair, waardoor het zelfs mogelijk is dat bepaalde maatregelen die reeds zijn aangekondigd, niet doorgaan of later in werking zullen treden dan oorspronkelijk gepland.

Afgezien van de 3 genoemde, voor 2024 verwachte loonheffing wijzigingen, zal echter naar verwachting ook de eerder gemaakte percentagefout t.a.v. de vrije ruimte in de WKR worden hersteld. Daarnaast zal in afwijking van algemene aanvragen, bezwaren en klachten e.d. de elektronische weg voor natuurlijke personen, rechtspersonen en bedrijven verplicht gesteld worden met het oog op gebruikmaking van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Blijf als werkgever up-to-date met Hut Accountants

Als werkgever wilt u steeds een beeld hebben welke verwachte loonheffing wijzigingen voor komend jaar er op de rol staan. Veranderingen hebben immers impact op uw bedrijfsvoering. De accountants, belastingadviseurs of salarisadministrateurs van Hut Accountants houden het dan ook scherp voor u in de gaten.

Zodra er meer duidelijkheid en definitiviteit is ten aanzien van loonheffing wijzigingen voor volgend jaar, lichten wij u hierover in.