Zonnepanelen op uw dak, de KOR en zzp’er worden: 3 situaties

Gaat u binnenkort starten als zzp’er binnen een eenmanszaak en heeft u al zonnepanelen op het dak van uw privéwoning? De kans is dan groot dat u in verband met die zonnepanelen al 'zonnepaneel-ondernemer' bent voor de btw. U levert immers energie terug aan uw energieleverancier tegen een bepaalde vergoeding. Ondanks dat u particulier bent, wordt u door de fiscus al beschouwd als ondernemer voor de btw. Met de verandering van de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020, is het dan verstandig om te bepalen welke btw-regels op u van toepassing zijn. Hut Accountants schetst 3 mogelijke situaties.

Situatie 1: U wordt zzp’er en schaft(e) u zonnepanelen aan na 1 januari 2023

Sinds het begin van dit jaar (2023) geldt een btw-tarief van 0% over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen door particulieren. Let wel op! De datum die op de betaalfactuur staat, staat centraal en niet de fysieke realisatie van de panelen op uw dak. In geval van een factuurdatum in 2023 hoefde u geen btw terug te vorderen op de aanschaf en hoeft u ook geen btw af te dragen over de terugleveringsomzet. Dit geldt in de meeste gevallen omdat particulieren zelden boven de registratiedrempel van 15.000 wattpiek op jaarbasis uitkomen.

U maakt in dat geval dan ook automatisch gebruik van de KOR zoals die vanaf 1 januari 2020 in werking trad. De KOR zoals die geldt vanaf die datum, wordt ook wel Omzet gerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting (OVOB) genoemd. U kunt zelf bepalen of u na uw start als zzp’er in de KOR blijft of dat u zich voor de KOR afmeldt.

Situatie 2: U wordt zzp’er en schafte uw zonnepanelen aan voor 2020

In dat geval heeft u als particulier al enige tijd geleden de btw op de aanschafwaarde van de zonnepanelen teruggevorderd. Vervolgens heeft u als particulier de Belastingdienst verzocht om u ontheffing te verlenen van administratieve verplichtingen inzake de omzetbelasting (de KOR). Op die manier kwam u per 1 januari 2020 automatisch van de oude in de nieuw KOR (OVOB) terecht.

Ook als zzp’er valt u nu vanzelf onder de KOR en kunt u dus geen btw verrekenen. Dit is nadelig wanneer u als starter grote investeringen doet. De btw daarop kunt u immers binnen de KOR niet terugvorderen. Wilt u dat uw zzp-bedrijfsactiviteiten niet onder de KOR vallen, of overstijgt uw zelfstandigenomzet € 20.000 per jaar? In dat geval moet u zich voor de KOR afmelden. Dat kan direct want u zit al meer dan 3 jaar in de KOR hetgeen de minimale deelnametijd is.

Na afmelding dient u in de regel op kwartaalbasis btw-aangifte te gaan doen als ondernemer. Dat geldt niet alleen voor uw bedrijfsactiviteiten maar ook voor de omzet uit zonnepanelen. Let bij afmelding op de opzegtermijn van 1 maand. U kunt de KOR per kwartaal opzeggen. Denk wel goed na van tevoren want pas na 3 jaar kunt u zich weer opnieuw voor de KOR aanmelden. En plan uw btw-investeringen in het juiste btw-tijdvak om die btw daadwerkelijk terug te kunnen vorderen.

Situatie 3: U wordt zzp’er en schafte uw zonnepanelen aan tussen 2020 en 2023

Schafte u de zonnepanelen aan in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2022 en besluit u nu, anno 2023, om zzp’er te worden? In dat geval heeft u bij aanschaf van de panelen al gekozen of u wilde deelnemen aan de nieuwe KOR of niet. Koos u toen inderdaad voor de KOR, dan trad deze in werking op 1 januari na het jaar van aanschaf. U kunt dan 3 volle kalenderjaren na het jaar van aanschaf van de panelen geen btw verrekenen en u kunt zich in beginsel niet afmelden. Uitzondering hierop is wanneer u als zzp’er een jaaromzet gaat realiseren van meer dan € 20.000,-. In dat geval is het afmelden verplicht.

btw-aangifte doen over zonnepanelenomzet

Kiest u niet voor de KOR, dan betaalt u als zonnepaneelhouder dus btw over de door u opgewekte energie. Particulieren kunnen daarbij gebruik maken van forfaitbedragen zodat ze geen complexe btw-berekening hoeven te maken. Echter ook ondernemers met zonnepanelen op of bij hun woning kunnen van forfaitaire mogelijkheden gebruik maken in hun btw-aangifte. Deze telt u op bij uw reguliere omzet-btw uit zzp-activiteiten.

Hut Accountants helpt u als zzp'er met zonnepanelen en de KOR

Zoals u ziet kan er ongewenst administratieve vermenging tussen privé-aspecten (zonnepanelen) en zakelijke aspecten (zzp’er) ontstaan. Het is aan te raden om dat te voorkomen. De accountants, belastingadviseurs of salarisadministrateurs van Hut Accountants adviseren u graag over de gevolgen in uw situatie. Om administratieve vermenging te voorkomen, kunt u bijvoorbeeld de zonnepanelen op de naam van uw partner (of eventueel huisgenoot) zetten, waarbij ook de energienota op diens naam moet worden gezet. Ook in geval van het starten binnen een andere rechtsvorm zoals een BV die een eigen btw-nummer krijgt, ontstaat geen vermenging in administratief opzicht.

Vragen hierover? Stel ze gerust aan Hut Accountants!