Vraag NU direct TVL aan voor kwartaal 4 van 2020!

Wanneer u als ondernemer met omzetverlies kampt als gevolg van de coronamaatregelen, kunt u wellicht de vaste lasten van uw mkb-onderneming niet meer betalen. Gelukkig is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in het leven geroepen waarmee u hier subsidie voor kunt aanvragen ter beperking van uw financiële nood. TVL staat open tot en met de 1e helft van 2021. Als ondernemer vraagt u de TVL aan voor een periode van 3 maanden. Het loket voor het aanvragen voor TVL over de periode oktober tot en met december 2020 is NU geopend.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal van 2020 is branche onafhankelijk

Van de maatregel tot Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het 4e kwartaal van 2020, kan door ieder bedrijf in iedere branche m.u.v. de financiële sector gebruik gemaakt worden. In tegenstelling tot de eerdere TVL-openstellingen, is het dus niet noodzakelijk dat u beschikt over een KvK-inschrijving met een speciale SBI-code voor bedrijfsindeling. Dit is een versoepeling t.o.v. eerdere openstellingen die vooralsnog alleen geldt voor het 4e kwartaal van 2020.

Voorwaarden TVL voor de periode okt t/m dec 2020

Om aanspraak te kunnen maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten moet er sprake zijn van een vaste lasten niveau van minimaal € 3.000 over het hele 4e kwartaal van 2020. Dit is een versoepeling t.o.v. het minimale kostenniveau voor het 3e kwartaal. Uw onderneming dient als MKB-bedrijf aangemerkt te kunnen worden wat betekent dat u minder dan 250 werknemers in dienst moet hebben.

Wanneer uw onderneming aan de voorwaarden voldoet dan maakt u aanspraak op maximaal 50% TVL-tegemoetkoming in de vaste lasten wanneer sprake is van 100% omzetverlies. Verwacht u minder omzetverlies dan ontvangt u ook een lager subsidiebedrag. Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen dient overigens, net als in eerdere TVL-perioden, minstens 30% te zijn.

Voor het bepalen van de mate van omzetderving wordt de omzet in het 4e kwartaal van 2019 vergeleken met de omzet in het 4e kwartaal van 2020.

Omvang Tegemoetkoming Vaste Lasten

De omvang van de TVL verschilt dus per bedrijf en al naar gelang de mate van omzetderving. De maximale tegemoetkoming voor het 4e kwartaal van 2020 bedraagt € 90.000. De vergoeding wordt door uitvoerder RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) niet berekend op basis van uw werkelijke niveau van vaste lasten, maar vastgesteld naar aanleiding van gemiddelden in de branche waarbinnen uw bedrijf actief is.

Extra tegemoetkoming maateregelen voor de horeca

Omdat de horeca in het 4e kwartaal van 2020 grotendeels dicht is gegaan op last van de overheid, kan de horecabranche rekenen op een extra subsidiebedrag ter grootte van 2,75% van de omzetderving. Dit subsidiebedrag vergt geen aparte aanvraag maar zal automatisch bij de reguliere TVL-aanvraag door een horecabedrijf worden opgeteld.

Extra hulp nodig in coronatijd?

Kunt u in coronatijd extra hulp gebruiken zodat u zeker weet dat u de beschikbare noodmaateregelen optimaal benut? Neem dan contact op met Hut Accountants. Wij adviseren u graag. Wij beschikken over diverse specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij zijn voortdurend goed op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied en tevens met betrekking tot de actuele voorwaarden en mogelijkheden die gelden m.b.t. alle corona steunmaatregelen, waaronder de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).