Toename investeringsvoordeel in 2021

In de huidige moeilijke tijden waarin de coronacrisis de economie ernstig schade toebrengt, acht de Nederlandse regering het van essentieel belang dat bedrijven blijven ondernemen en investeren. De economie moet zo goed mogelijk blijven draaien, ondanks de noodzakelijke beperkingen. De politiek wil dit komend jaar stimuleren door een toename van het investeringsvoordeel in 2021 te bieden.

Van welke toename van investeringsvoordeel in 2021 is sprake?

De toename van investeringsvoordeel in 2021 zit hem in aanpassingen van diverse, fiscale investeringsregelingen. Allereerst is er sprake van een aanpassing aan de inflatie waardoor het maximale investeringsvoordeel vanuit bijvoorbeeld de reeds bestaande KIA-regeling (KIA = kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), stijgt van € 16.307 naar € 16.568. Dit betreft een aftrekvoordeel op de in 2021 te realiseren bedrijfswinst. De ondergrens voor gebruikmaking van de KIA blijft in 2021 gelijk.

Verbeteringen t.a.v. investeringsvoordeel op gebied van energiezuinigheid

Tegelijk met het aanwakkeren van de economie blijft ook de energietransitie in 2021 een zeer belangrijk thema. De voordelen t.a.v. energiezuinige investeringen die op de energielijst voor 2021 staan, gaan omhoog van 45% extra energie-investeringsaftrek (EIA) in 2020 naar 45,5% in 2021. Het maximum bedrag aan investeringen waarvoor EIA door één enkele onderneming (fiscale eenheid) kan worden verkregen, wordt met 2 miljoen Euro verhoogd naar € 126 miljoen.

Binnen de zogenaamde milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil realiseert u investeringsvoordeel wanneer u investeert in milieuvriendelijke activa. Denk dan bijvoorbeeld onder andere aan voorzieningen voor waterbesparing maar ook sommige geluidsoverlast reducerende investeringen. Het extra fiscale voordeel voor dergelijke investeringen hangt af van de aard van de investering. De percentages van de MIA blijven ongewijzigd. D.m.v. Vamil kunt u tot 75% van sommige investeringen op de Milieulijst op willekeurige wijze afschrijven hetgeen leidt tot rente- en liquiditeitsvoordelen. Ook dit investeringsvoordeel blijft ongewijzigd in 2021.

Nieuw investeringsvoordeel in 2021 d.m.v. BIK

Waar de voorgaande voordelen allemaal betrekking hebben op reductie van de winstbelasting, is er in 2021 ook een regeling bijgekomen die voor alle ondernemingen tot snelle liquiditeitsverbetering leidt in geval van investeringen. Met behulp van de Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK) kan 3,9% van het investeringsbedrag tot een maximum van € 5 miljoen worden gekort op de door de onderneming te betalen loonheffing. Daarboven geldt een aftrek van 1,8%. Voor deze regeling is het dus wel van belang dat de onderneming personeel in dienst heeft en loonbelasting afdraagt.

Fiscaal verantwoord investeren: Hut Accountants

Wij van Hut Accountants weten alles van ondernemen en daaraan gerelateerde financiële en fiscale aspecten. Zo hebben we onder andere specialisten in huis ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wilt u fiscaal verantwoord investeren en optimaal gebruik maken van de toename van het investeringsvoordeel in 2021? Neem dan contact met ons op zodat wij u van advies kunnen voorzien.