Slechte toegang voor MKB tot financiering

Na het rampjaar 2020 als gevolg van corona, laten veel MKB-bedrijven inmiddels een indrukwekkend herstel zien. Onder andere om door te kunnen groeien en te kunnen innoveren is behoefte aan bedrijfskapitaal. Er blijkt echter nog steeds sprake van een slechte toegang voor het MKB tot financiering.

‘Geen’ financiering ondanks indrukwekkend herstel

SRA, een netwerkorganisatie van 375 zelfstandige accountantskantoren, verricht jaarlijks onderzoek naar de financiële cijfers van het MKB. De uitkomsten zijn gebaseerd op de praktijk en opgesteld naar aanleiding van de analyse van meer dan 7.000 jaarrekeningen uit de SRA-database. Medio 2022 werden de resultaten over 2021, resultaten die nooit eerder zo positief waren, in het rapport ‘Branches in Zicht 2022’ gepubliceerd.

Ten opzichte van het voorgaande jaar nam de omzet van het MKB als geheel met meer dan 10 procent toe, hetgeen bijdroeg aan een stijging van de winstgevendheid van richting de 40 procent. De financiële positie van het MKB verbeterde daardoor aanzienlijk. De omzetgroei onder de Nederlandse bedrijven komt voor een groter deel voor rekening van microbedrijven (< 1 mln. omzet) dan voor rekening van bedrijven met meer dan 10 mln. omzet.

Tegelijkertijd constateert SRA dat het een zorgelijke ontwikkeling is dat het MKB steeds lastiger toegang krijgt tot financiering.

Waarom steeds slechtere toegang voor MKB tot financiering?

De noodzaak om te investeren is en blijft groot, ook voor krachtige MKB-bedrijven. Er is kapitaal nodig om een grote mate van digitalisering en robotisering toepasbaar te kunnen maken en ook in de nabije toekomst concurrerend te kunnen blijven. Daarnaast moeten ook kleine ondernemingen hun bijdrage gaan leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, namelijk door te gaan verduurzamen.

Tegelijkertijd is er een ontwikkeling zichtbaar waarbij banken het bancaire segment ‘kleinzakelijk krediet’ steeds meer verruimen. Hierdoor worden alleen standaard oplossingen zonder bancaire klantgerichtheid geleverd aan een groeiende groep MKB-bedrijven. Tevens wordt er vanuit politiek oogpunt getornd aan de normen voor groenfinanciering die duurzaamheidsinvesteringen mogelijk maken. Het MKB komt daardoor mogelijk niet meer in aanmerking voor deze aantrekkelijke financieringsvorm.

Oog voor het MKB

De professionals van Hut Accountants, actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, dragen het MKB als fundamentspijler onder de Nederlandse economie, altijd een warm hart toe. Zij delen de visie van de SRA dat de slechtere toegang voor het MKB tot financiering, een zeer zorgelijke zaak is.

Dat het volgens de cijfers goed gaat met het MKB is geen reden om deze groep bedrijven aan zijn lot over te laten. Goede facilitering met toegang tot noodzakelijk vermogen is essentieel. Waar mogelijk ondersteunt ons kantoor u hier als ondernemer vanzelfsprekend bij.