Schenkingsvrijstelling eigen woning eerst verlaagd dan afgeschaft

Door het kabinet is besloten dat de schenkingsvrijstelling eigen woning per 2023 wordt verlaagd. Een jaar daarop, per 1 januari 2024, zal deze vervolgens helemaal worden afgeschaft. Hut Accountants legt u uit wat dat inhoudt.

Wat houdt schenkingsvrijstelling eigen woning in?

Wie een schenking ontvangt, betaalt daarover in principe schenkbelasting. De mate van belasting is onder andere afhankelijk van de bloedband tussen de schenker en de ontvanger. Daarnaast speelt het doel waarvoor het te schenken bedrag wordt gebruikt een rol.

Het Nederlands schenkingsrecht kent onder andere de fiscale mogelijkheid om belastingvrij een schenking te doen welke door de ontvanger wordt aangewend om een eigen woning te kopen of te verbouwen. Om dat te faciliteren is er sprake van een schenkingsvrijstelling. In 2022 mag eenieder een bedrag van € 106.671 schenken aan een ander t.b.v. koop of verbouwing van een eigen woning. Voorwaarde daarbij is dat die persoon (het stel) de leeftijd van 40 jaar nog niet bereikt heeft.

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 verlaagd

Vanaf 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning aanzienlijk verlaagd. Dit wordt gedaan om de ongelijkheid te verminderen op de startersmarkt voor woningen. Om de woningnood onder deze doelgroep te bestrijden, zullen daarnaast meer betaalbare woningen gebouwd gaan worden.

In 2024 zal de schenkingsvrijstelling eigen woning vervolgens geheel worden afgeschaft om de gelijkheid verder te bevorderen.

Wat is straks wel mogelijk?

Afgezien van de mogelijkheid van het schenken t.b.v. koop of verbouwing van een eigen woning die voor iedereen geldt, hebben ouders het specifieke recht om aan kinderen onder de 40 jaar eenmaal in hun leven € 27.231 (bedrag 2022) belastingvrij te schenken. Het kind is daarbij vrij om het doel van de besteding te bepalen. In 2023 zal de schenkingsvrijstelling eigen woning neerkomen op ditzelfde bedrag maar dus ook voor schenkingen door ‘niet-ouders’ t.bv. de woning van toepassing zijn.

Na 2024 blijft dit eenmalige schenkbedrag gehandhaafd voor ouders maar vervalt de mogelijkheid voor andere partijen om eenmalig een dergelijk groot bedrag te schenken.

De continue, jaarlijkse algemene schenkvrijstelling voor ouders wordt gehandhaafd en bedraagt in 2022 € 5.677 en € 2.274 wanneer de schenking door iemand anders dan de ouders wordt gedaan.

Advies t.a.v. de schenkingsvrijstelling

Het schenkingsrecht en de schenkingsvrijstelling eigen woning als onderdeel daarvan, vormen een complex geheel van spelregels. De mensen achter Hut Accountants, onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs, kennen dit ‘spel’ als hun broekzak.

Wilt u als ouder of derde iemand helpen bij het verwerven van een eigen woning en wilt u weten welke mogelijkheden het schenkingsrecht hiertoe nog biedt? Wij zijn u graag van dienst met gedegen advies.