Regel uw aangifte schenkbelasting 2023 snel in verband met uw box 3-vermogen in 2024

Uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen houdt u het liefst zo laag mogelijk, want u betaalt er immers vermogensbelasting over. Heeft u in 2023 een schenking ontvangen? Doe dan als het mogelijk is vóór 5 november 2023 aangifte schenkbelasting. In dat geval mag u de verschuldigde schenkbelasting namelijk als schuld opvoeren in de aangifte inkomstenbelasting 2024 en verlaagt u uw box 3-vermogen.

Waarom aangifte schenkbelasting doen uiterlijk 5 november 2023?

Belastingschulden mag u niet in mindering brengen op uw box 3 vermogen. Betaalt u de belasting echter vóór 31 december 2023, dan is uw vermogen op waarde peildatum 1 januari 2024 natuurlijk wel lager. Het kan daarom een voordeel zijn om een belastingaanslag tijdig te ontvangen en betalen.

Soms beschikt men echter niet over de aanslag en kan men dus niet betalen, zelfs niet wanneer u dat wel zou willen. Dit is dan het gevolg van de ‘traagheid’ van de fiscus. Vandaar dat u van een speciale regel gebruik kunt maken wanneer u uw aangifte schenkbelasting over 2023 doet, uiterlijk 5 november 2023.

Wat houdt de regeling in?

Doet u de aangifte schenkbelasting voor deze datum en heeft u voor 1 januari 2024 nog geen (voorlopige) aanslag schenkbelasting ontvangen? In dat geval mag u de in de aangifte verschuldigde schenkbelasting toch als schuld opnemen in box 3 in de aangifte inkomstenbelasting over 2024. Anders zou dit vermogen namelijk te hoog vastgesteld worden terwijl de oorzaak daarvan wordt gevormd door het feit dat u nog geen aanslag ontving.

Het bedrag van de te betalen schenkbelasting mag in dat geval worden afgetrokken van de banktegoeden. De fiscus stelt wel als voorwaarde dat het saldo van de banktegoeden niet onder € 0 mag komen.

Ook na 5 november 2023 kunt u vanzelfsprekend nog aangifte schenkbelasting over dat jaar doen. Over ontvangen schenkingen in 2023 moet u uiterlijk 29 februari 2024 aangifte doen. Uw recht op aftrek in box 3 van de inkomstenbelasting 2024 vervalt echter wanneer u pas na 5 november 2023 aangifte doet.

Fiscale hulp van Hut Accountants

Fiscale wetgeving is kennisintensief en complex. Verschillende belastingsoorten hangen daarbij ook nog eens met elkaar samen. De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants kennen de fiscale regels en de verwevenheid ervan echter van haver tot gort. Laat u door hen adviseren!