Onbelast lenen van eigen onderneming wordt beperkt

Als aanmerkelijkbelanghouder bezit u minimaal 5 procent van de aandelen in een vennootschap. Een van de manieren om geld te onttrekken aan de vennootschap is door geld van de eigen onderneming te lenen. Tot op heden kon men als aanmerkelijkbelanghouder onbelast, onbeperkt geld lenen van de eigen onderneming. Vanaf 2023 zal dat echter veranderen.

Waarom geld lenen van de eigen onderneming als aanmerkelijkbelanghouder?

Het onttrekken van geld t.b.v. inkomen aan de eigen vennootschap kan onder andere via loon- of dividenduitkering. In beide gevallen moet er belasting worden betaald over een dergelijke ‘uitkering’. Besluit men als aanmerkelijkbelanghouder om geld te lenen van de eigen vennootschap, dan hoeft daarover geen belasting betaald te worden. Dit is een doorn in het oog van de fiscus. Het stimuleert aanmerkelijkbelanghouders immers om belastingheffing uit te stellen en steeds meer te lenen van de eigen vennootschap. In veel gevallen leidt dat zelfs tot situaties waarin uiteindelijk helemaal geen belasting wordt betaald.

Wat houdt de voorgenomen beperking om geld te lenen van de eigen vennootschap in?

Vanaf 2023 wordt een bovengrens ingesteld ten aanzien van het maximale bedrag dat een aanmerkelijkbelanghouder onbelast van de eigen vennootschap kan lenen. Dit maximale bedrag wordt gesteld op € 500.000. Leent men meer van de eigen vennootschap dan dit bedrag, dan dient men over het bedrag dat de bovengrens overstijgt inkomstenbelasting te betalen.

De bovengrens van € 500.000 wordt verhoogd met de hoogte van de schuld waarover al belasting afgedragen is. Op die manier wordt voorkomen dat hetzelfde gedeelte van de schuld jaarlijks opnieuw wordt belast.

Lenen t.b.v. eigenwoningschuld blijft onbeperkt

Het tegengaan van het excessief lenen van de eigen vennootschap door aanmerkelijkbelanghouders ligt ten grondslag aan deze maatregel. Deze maatregel geldt echter niet voor leningen die bij de eigen vennootschap worden aangegaan t.b.v. geldverstrekking voor de eigen woning. Heeft de BV of NV met andere woorden een recht van hypotheek gevestigd t.b.v. de verstrekte lening, dan geldt de bovengrens van € 500.000 niet. De formaliteit van hypotheekvestiging geldt enkel voor leningen die worden verstrekt na 1 januari 2023.

Let op!

Heeft u op 31 december 2022 voor meer dan € 500.000 schuld aan uw eigen onderneming (niet zijnde een eigen woningschuld), dan zal het meerdere vanaf dat moment als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 belast worden.

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u meer wilt weten over de consequenties van de maatregelen tegen excessief lenen van de eigen onderneming voor u als aanmerkelijkbelanghouder. Wij adviseren u graag.