Afschrijvingsbeperking onroerend goed voor de vennootschapsbelasting

De mogelijkheid om op onroerende zaken af te schrijven voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen is per 1 januari 2019 verder beperkt. Ongeacht het gebruik mag maar tot 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.

De mogelijkheid om af te schrijven op vastgoed in eigen gebruik is vanaf 1 januari 2019 beperkt tot 100% van de WOZ-waarde voor besloten vennootschappen en andere vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen. Het maakt daarbij dus niet meer uit of het om een onroerende zaak in eigen gebruik gaat of aan derden verhuurd is. De afschrijvingsbeperking is daarmee gelijk getrokken met die aan derden verhuurd onroerend goed. Voor aan derden verhuurd onroerend goed gold al dat slechts afgeschreven kan worden tot 100% van de WOZ-waarde, ook wel de bodemwaarde genoemd.

Voor de afschrijvingsbeperking voor onroerend goed in eigen gebruik geldt nog wel een overgangsmaatregel. Als het voor 1 januari 2019 in gebruik is genomen en er minder dan drie jaar op is afgeschreven, mag er nog 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven. Dat betekent dat er in de jaren 2019, 2020 en 2021 nog mag worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde.

Bron: https://www.apollotax.nl