Akkoord huuropschorting winkeliers tijdens coronacrisis

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar de een stuk harder dan de ander. Ook in de retailsector vallen rake klappen. Waar de personeelskosten door reeds genomen maatregelen van de overheid kunnen worden beperkt, lopen de huurlasten voor winkeliers vooralsnog gewoon door.  

Op 10 april is er echter een akkoord bereikt ten aan zien van huuropschorting van winkeliers tijdens de coronacrisis door vertegenwoordigers van verhuurders, retailers, banken en de overheid. Het doel van deze overeenkomst is om de financiële schade die tijdens de corona crisis ontstaat, onder genoemde partijen te verdelen.

Huuropschorting tijdens de coronacrisis

Het akkoord houdt in dat men als Nederlandse retailonderneming gedurende 3 maanden huuropschorting mag hanteren wanneer sprake is van minimaal 25% omzetverlies als gevolg van de coronacrisis in april, mei en juni van 2020. Uitstel van huurbetaling mag ingaan per april 2020.

Volgens het akkoord mag de opschorting van huurbetaling minimaal 50% bedragen. In geval van grote financiële nood kan echter tot 100% huuropschorting worden gehanteerd. Het percentage van de huuropschorting dient proportioneel te zijn met de draagkracht van de desbetreffende retailer maar dient ook financieel mogelijk te zijn voor de verhuurder. In het akkoord is verder vastgelegd dat huuruitzettingen van retailers gedurende de genoemde maanden niet zullen plaatsvinden.

Voorwaarde voor een winkelier om zich te mogen beroepen op het akkoord ten aanzien van huuropschorting, is dat hij kan aantonen dat het omzetverlies een direct gevolg van de coronacrisis zelf is. Hij dient hiertoe als retailer volledige transparantie aan de andere partij te geven.

Opschorting is nog geen kwijting

Er is sprake van huuropschorting. Gebaseerd op het huidige akkoord zal iedere retailer uiteindelijk dus wel het gehele huurbedrag alsnog moeten betalen. Het huidige akkoord bevat geen mogelijkheid om kwijting van huur af te dwingen. Op langere termijn wordt overigens wel een nieuw akkoord verwacht dat ook de mogelijkheid tot kwijtschelding van huurschulden van winkeliers zal bevatten.

Het akkoord is niet bindend

Dit akkoord ten aanzien huuropschorting als gevolg van de coronacrisis bevat geen wettelijke verplichting. Het is richtinggevend. Partijen zijn dus gerechtigd om hiervan af te wijken. In geval van juridische conflicten zal de rechter dit akkoord echter vermoedelijk wel gebruiken als maatstaf van redelijkheid. Er wordt dan ook verwacht dat de meeste partijen zich hieraan zullen houden.

Hut accountants adviseert u graag

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Bovendien hebben wij veel affiniteit met alle juridische aspecten omtrent het ondernemerschap in alle branches.

Neem direct contact met ons op wanneer u als winkelier behoefte heeft aan advies over uw beroep op het akkoord omtrent huuropschorting als gevolg van de coronacrisis.

De specialisten van Hut accountants staan voor u klaar.