Herinrichting vermogensrendementsheffing ingewikkelder dan gedacht

Uit een nieuwe Kamerbrief van de demissionair staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst, blijkt dat herinrichting van de vermogensrendementsheffing t.a.v. box 3, nog ingewikkelder is dan al werd gedacht. Dit heeft consequenties voor zowel de Belastingdienst als voor de belastingplichtige zelf.

Waarom ook alweer herinrichting vermogensrendementsheffing?

De voormalige methode die in 2017 werd geïntroduceerd en waarmee box 3-heffing werd gebaseerd op een vast, fictief rendement, was niet rechtmatig. Zo oordeelde de hoge raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland tijdens het kerstarrest. Momenteel is sprake van een tijdelijke overbruggingswet. Maar vanaf 2027 is het de bedoeling om belasting te heffen over het daadwerkelijke inkomen dat belastingbetaler uit hun vermogen genereren. Dit nieuwe stelsel brengt echter de nodige complexiteit met zich mee.

Wat maakt het nieuwe stelsel dan zo ingewikkeld?

Het baseren van fiscale heffing op werkelijk rendement, vereist veel gegevens ter bepaling van het box 3-inkomen. Veel van de benodigde gegevens kunnen echter niet vooraf ingevuld worden door de Belastingdienst via koppelingen met andere instanties. Dit zorgt ervoor dat het nieuwe stelsel naar verwachting (te) complex is voor een significant aantal belastingplichtigen. Belastingbetalers zullen zelf een juiste en volledige administratie hieromtrent bij moeten houden. Dit brengt het risico met zich mee dat vermogenseigenaren hun aangifte niet op tijd, onjuist of onvolledig indienen.

Tevens forse extra belasting voor de fiscus zelf

Omwille van de mate van ingewikkeldheid, dient de fiscus veel extra mensen aan te nemen voor de afwikkeling van het nieuwe box 3-stelsel. Een deel van die capaciteit moet worden ingezet om belastingplichtigen te helpen bij het doen van hun aangifte via een intensief communicatietraject. Door de aanzienlijke beslaglegging op de fiscale systemen, komt bovendien het geplande invoeringsjaar van 2027 in gevaar.

Hut Accountants houdt u op de hoogte

Er zijn verschillende redenen waarom veel mensen in Nederland uitkijken naar de introductie van het nieuwe box 3-stelsel, dat gepland staat voor 2027. Doordat het huidige box 3-stelsel als oneerlijk wordt ervaren, beschouwen veel mensen het nieuwe stelsel als een eerlijker en duidelijker systeem. Veel vermogenden verwachten bovendien dat ze met het nieuwe systeem minder belasting zullen gaan betalen.

Zoals u heeft gehoord zijn er echter dus ook onzekerheden over het voordeel en het gemak dat het nieuwe stelsel na herinrichting gaat bieden, omdat vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement ingewikkelder is dan gedacht. De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en houden u ervan op de hoogte.