Bijzonder uitstel belastingbetaling verlengd

Bijzonder uitstel van belastingbetaling is een van de steunmaatregelen die door de overheid zijn genomen om ondernemers in financiële zin door de Coronacrisis te helpen. Dit bijzonder uitstel van belastingbetaling zou eind januari 2022 aflopen maar is nu verlengd.

Wat houdt bijzonder uitstel van belastingbetaling in?

Voor veel ondernemingen gaan de zaken ten tijde van de Coronapandemie helaas niet zo goed. De overheid heeft daardoor diverse maatregelen genomen om ondernemers toch financiële ruimte te bieden. Denk aan de TVL als Tegemoetkoming Vaste Lasten en de NOW-regeling voor subsidie op loonkosten.

Bijzonder uitstel van belastingbetaling is ook een van de maatregelen. De belastingen waarvoor men bijzonder uitstel krijgt hoeft men niet conform de normale termijnen te betalen. Het is wel van belang dat men de verplichte aangiftes tijdig blijft indienen. In beginsel kan een ondernemer uitstel krijgen voor betaling van alle soorten ondernemersbelastingen zoals o.a. IB, Btw en VPB.

Bijzonder uitstel belastingbetaling verlengd tot 31 maart 2022

Helaas zijn de belemmerende effecten van de Coronapandemie in het 4e kwartaal van 2021 onverwacht weer sterk opgelaaid. De regering heeft daarom gemeend om het uitstel van belastingbetaling te verlengen van eind januari (oorspronkelijk) tot en met 31 maart 2022. Op die wijze sluit deze mogelijkheid hernieuwd aan bij de huidige openstelling van alle andere steunmaatregelen en voorkomt men schijnsteun.

Schroom niet om hier gebruik van te maken

Heeft uw onderneming last van de huidige Coronamaatregelen, maak dan gebruik van de mogelijkheid tot bijzonder uitstel van belastingbetaling. Bijna 400.000 andere ondernemers gingen u al voor. Er staat momenteel een belastingschuld open van bijna 20 miljard euro.

Wat moet u doen?

Maakt uw onderneming al gebruik van de uitstelmogelijkheid dan wordt deze automatisch verlengd. Is het de eerste keer dat u een beroep doet op deze mogelijkheid, dan kunt u voor 1 april 2022 het bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit geldt dan voor alle belastingen met een betaaldatum die ligt voor de 1e dag van april.

Hulp nodig van Hut Accountants?

Laat onze specialisten t.a.v. accountancy, belastingadvies en salarisadministratie een handje helpen. Zij ondersteunen u graag bij het aanvragen van bijzonder uitstel belastingbetaling nu deze mogelijkheid verlengd is.

Wellicht ziet de toekomst er voor u zodra de lente begint dan weer heel wat zonniger uit.