Bereid uw klimaatsubsidie-aanvraag SDE++ 2022 nu al voor

Om de energietransitie mogelijk te maken staan Nederlandse bedrijven diverse klimaat gerelateerde subsidies ter beschikking. Zo ook de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++ 2022 gaat op 28 juni 2022 om 09.00 uur voor het eerst open. Maar u kunt uw aanvraag nu alvast voorbereiden.

SDE++ 2022: subsidie waarvoor?

De SDE is een subsidie die al jaren bestaat en die ook in 2022 weer open gaat. Het is een subsidie die tot doel heeft om de grootschalige productie van hernieuwde energie en CO2-verlaging te stimuleren bij bedrijven en non-profit instellingen. Op die manier wil men de uitstoot van ons land de komende jaren verminderen met meer dan 50% ten opzichte van het referentiejaar 1990.

SDE++ is er in 2022 onder andere voor:

  • Hernieuwbare elektriciteit (osmose, waterkracht, wind, zon)
  • Hernieuwbare warmte (Hernieuwbare warmte uit biomassa, compostering champost, geothermie (ultra)diep, zonthermie WKK)
  • Hernieuwbaar gas uit biomassa

De SDE++ maakt dus ook zonnepanelen voor bedrijven extra interessant.

SDE++ 2022: subsidieaanvraag nu al klaarzetten

De eerste fase van de openstelling van de SDE++ subsidie in 2022 gaat in op 28 juni om 09.00 uur. Sluiting vindt plaats 2 weken later om 11 juli 17.00 uur. Timing is een belangrijk aspect. Zorg dat u niet te laat bent.

Belangstellenden kunnen hiertoe vanaf dinsdag 14 juni voor vrijwel alle categorieën hun concept subsidieaanvraag al klaarzetten. Hiervoor dient men te beschikken over een eHerkenningsmiddel niveau 3 of hoger. Er kan ook ingelogd worden door middel van DigiD.

Door de SDE++ 2022 subsidieaanvraag nu al klaar te zetten, hoeft u op dinsdag 28 juni om 09.00 uur, het moment van de eerste openstelling, alleen nog maar op de knop ‘verzenden’ te drukken.

Verduurzamen, vraag Hut Accountants om raad

De professionals van Hut Accountants zijn actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Vanuit dat specialisme krijgen zij zijdeling te maken met subsidieaspecten.

Het aanvragen van veel subsidies (t.a.v. verduurzaming) is een specialistische tak van sport die de nodige detailkennis vergt van specifieke regelingen. Dit valt primair buiten onze corebusiness. Vraag echter een van onze contactpersonen desondanks altijd om raad. Wij kunnen u adviseren over de fiscale en financiële aspecten die met subsidieregelingen samenhangen. Daarnaast beschikken wij over een breed netwerk van partnerbedrijven waarnaar wij u kunnen doorverwijzen.