Belastingdienst stuurt brieven Zvw met verkeerd betalingskenmerk

De Belastingdienst heeft een aantal brieven gestuurd over het terugbetalen van een voorschot op de teruggaaf Zorgverzekeringswet (Zvw) waarin een verkeerd betalingskenmerk staat.

Het gaat om twee groepen: belastingplichtigen die in juli een voorschot op de teruggaaf Zvw 2018 hebben gekregen en hebben aangegeven dat zij geen voorschot willen of een wijziging hebben doorgegeven waardoor het voorschot lager uitkomt. Sommigen van hen hebben een brief ontvangen met het verzoek (een deel van) het voorschot terug te betalen, waarin een verkeerd betalingskenmerk staat. “Als u het voorschot naar ons terugstort, kan het zijn dat u een bericht van uw bank krijgt dat de overschrijving niet is gelukt. Krijgt u geen bericht, dan kunt u ervan uitgaan dat de overboeking is gelukt”, geeft de Belastingdienst aan. “Wij werken aan oplossing en laten u nog weten hoe u het voorschot alsnog kunt terugbetalen.”